Vi har altid fokus på at give vore kunder enkle, overskuelige og hurtige indsigter i udvalgte målmarkeder

4B kort & godt


Et interview betyder hos os, at respondenten har svaret på alle spørgsmålene

Vi sikrer en repræsentativ fordeling af respondenterne i undersøgelsen på f.eks. alder

Vi bruger vores erfaring til at formulere spørgsmål, så respondenterne forstår dem korrekt

Vi laver en indledning på interviewet, der sikrer, vi får fat i den rigtige respondent

Vores telefoninterviewere bliver grundigt instrueret, inden de går i gang med at ringe op, så de ved, hvad opgaven går ud på, og hvad de skal være opmærksomme på

Telefoninterviewerne læser svarmulighederne op for respondenterne, så vi ikke gætter os til, hvad respondenterne vil svare

Alle vores interviewere er fastlønnet for at sikre kvaliteten i dataindsamlingen

Vi laver en gennemskuelig afrapportering, som er let at arbejde videre med

 

 

 
Nøglebundtet eller Schlüsselbund til byggebranchen
05/03/18

Et stærkt samarbejde med markedsafdækning, PR – kommunikation og etablering af kontakter i Tyskland.

Eksport til Tyskland
28/02/18

Jeg var rådgiver i et gremium, der skulle vurdere 10 danske virksomheders forberedelse til det tyske marked.

Nøglebundtet eller Schlüsselbund for fødevarer
25/01/18

Et stærkt samarbejde med markedsafdækning, PR – kommunikation og etablering af kontakter i Tyskland.

"Vi har mere end 10 års erfaring med værdiskabende markedsanalyser"