Vi har altid fokus på at give vore kunder enkle, overskuelige og hurtige indsigter i udvalgte målmarkeder

4B kort & godt

Vores idegrundlag består af vores mission og vision samt vores 4B’er og danner rammen for "hvem vi er, hvordan vi arbejder, hvorfor vi arbejder sådan og hvordan vi gerne vil skabe værdi for vores kunder". Dermed er vores idegrundlag med til at skabe vores profil som organisation og dermed en pejling på, hvordan vi ønsker at give værdi til vores kunder og behandle vores medarbejdere.

Vores mission er: "at give vore kunder enkle, overskuelige og hurtige indsigter i udvalgte målmarkeder, så de kan træffe de rette beslutninger i en hastig foranderlig verden”.

En uddybelse af vores mission er at for tiden, hvor nye medier, nye teknologier og nye markeder konstant opstår, udfordrer organisationerne til at undersøge markedet, da der kommer mange hastigt opstående spørgsmål fra medarbejder og kunder plus et behov for nye løsninger på markedet. Vi kommer med de hurtige underbyggede svar på disse hastigt opstående spørgsmål, så du har mulighed for at følge med medarbejdernes og kundernes behov samt reagere hurtigere end dine konkurrenter i de nye tider. 


For at vores mission lykkes har vi vores vision for øje:

Vores vision er: ”vi giver viden værdi med enkle og overskuelige resultater”

Vores vision pointerer det grundlæggende ved vores arbejde, som er at levere resultaterne i letforståeligt sprog og i en enkel samt overskuelig præsentation. Vi mener nemlig, at overskuelige resultater gør det nemmere at implementere den nye viden, så den ikke går tabt og det bliver derfor også nemmere at kunne træffe fremadrettede valg på baggrund af den nye viden.


Resultaterne vil vi opnå gennem brug af vores 4B’er, da de danner rammen for vores arbejdsmetode og er med til at sikre, at vores analyser dermed løsninger er brugbare, så derfor bliver de 4B'er, også det vi gør for kunderne i og om markedet:

BETRAGTE
BEREGNE
BEDØMME
BERETTE


Vi betragter vores idegrundlag i samspil med vores erfaringer samt personlige og faglige kvalifikationer som det nødvendige fundament for både at kunne løse analyseopgaver og for at fungere som sparringspartner ved analyseopgaver.