Vi har altid fokus på at give vore kunder enkle, overskuelige og hurtige indsigter i udvalgte målmarkeder

Kundecase Sønderborg Forsyning

Opgaven:
Sønderborg Forsyning er en servicevirksomhed, der varetager den daglige drift og håndtering af Sønderborg Kommunes affald og genbrug, spildevand og drikkevand, samt en mindre del af forsyningen af varme til kommunens indbyggere.
I forbindelse med udsendelse af en guide til sortering af affald, ønskede Sønderborg Forsyning viden om, hvorvidt borgerne kunne huske at have modtaget sorteringsguiden, om de havde læst i guiden og kunne huske indholdet, samt hvor de generelt søger information om sortering af affald.

Løsning:
4B Research udarbejdede et oplæg til en spørgeramme, som Sønderborg Forsyning efterfølgende kom med input til.
Da Sønderborg Forsyning ønskede svar fra borgere, der ikke bor i etagebolig, indkøbte 4B Research telefonnumre på tilfældigt udvalgte borgere i Sønderborg Kommune med den relevante boligform.
Efterfølgende blev der gennemført 400 telefoninterview med personer over 18 år, der står for håndtering af affald i husstanden. Interviewene blev gennemført i perioden lige efter udsendelsen af sorteringsguiden.
Resultaterne af analysen blev leveret i PowerPoint-format.
Undersøgelsens resultater giver Sønderborg Forsyning mulighed for at justere på måden, der kommunikeres på med borgerne i forsyningsområdet ved de fremtidige udsendelser. Samtidig giver resultaterne vigtig viden om forskellige gruppers adfærd.

 
Fokus på det, der IKKE er der
24/07/17

Retter uden gluten, uden laktose, uden sukker og uden fedt, er det som restauranterne, hotellerne, kantinerne og de offentlige køkkener har mere og mere fokus på.

BIG data er som teenagesex
01/06/17

Alle taler om det, ingen ved rigtigt, hvordan de skal gøre det, men alle tror, at alle andre gør det, så alle hævder, at de gør det. Jeg taler naturligvis om big data.

TDC har set lyset!
08/05/17

Det er tungt og dyrt at behandle kundehenvendelser, der sker på baggrund af fejl, misforståelser eller reklamationer.

"Vi har mere end 10 års erfaring med værdiskabende markedsanalyser"