Vi har altid fokus på at give vore kunder enkle, overskuelige og hurtige indsigter i udvalgte målmarkeder

4B Omnibus Food Service

Få hurtig viden om dine bestående eller potentielle kunder til en overskuelig pris.

For jer der synes, at de traditionelle undersøgelser er for omfattende, er det nu muligt, at få hurtig indsigt på enkelte områder til en overskuelig pris.
Undersøgelsen henvender sig til producenter, grossister eller kæder indenfor Food Service.
Respondenterne er professionelle slutbrugere (kantiner, offentlige køkkener, restauranter samt hotel- og konferencecentre).
Vi gennemfører undersøgelsen som telefoninterview ud fra vores erfaringer med, at det er den bedste måde, at få kunderne i tale på.
Vi gennemfører interview med 100 slutkunder i hvert af segmenterne (dog kun 75 offentlige køkkener – 25 sygehuse og 50 plejehjem).
Vi sikrer repræsentativitet i forhold til geografi.
Vi gennemfører omnibusundersøgelsen i februar og september hvert år.
I modtager en Power Point rapport med grafiske fremstillinger af de spørgsmål, I ønsker at få svar på.
Vi deler svarene op i forhold til kundesegment, geografi, antal og hovedleverandør af fødevarer.
Vi leverer de færdige rapporter senest 4 uger efter opstart.
Kontakt os via e-mail db@4-b.dk eller gerne pr. telefon 36 92 61 30 og tag en snak med os, om hvad I ønsker, at få svar på.
Vi er naturligvis behjælpelige med, at formulere spørgsmålene.