Vi har altid fokus på at give vore kunder enkle, overskuelige og hurtige indsigter i udvalgte målmarkeder

Kundecase Findus Danmark A/S
 

Opgaven:
Findus Danmark ønskede at afdække, hvilke forventninger deres kunder på Food Servicemarkedet, herunder kantiner, hoteller og offentlige storkøkkener samt grossisterne, har til Findus Danmark som leverandør de kommende år. 
Der skulle primært afdækkes holdninger og forventninger på områderne salgsindsats, kunde- og markedsføringsmateriale, produktsortiment samt udvikling og inspiration i slutbrugernes dagligdag.
Resultaterne skulle være en del af den kommende strategiplan med et ambitiøst vækstmål.Løsning:
Da Findus Danmark ønskede at gå i dybden med kundernes holdninger og forventninger og var interesseret i deres input, og da der ikke på forhånd var basis for at lave en længere række af konkrete spørgsmål, valgte vi at løse opgaven ved at gennemføre en række kvalitative dybdeinterview med såvel slutbrugere som grossister på markedet. Dybdeinterviewene blev gennemført både som personlige og telefoniske interview og gav respondenterne mulighed for at uddybe deres opfattelse af Findus Danmark som leverandør. Endvidere havde de mulighed for at fortælle om de krav og problemstillinger, de ofte står overfor, hvilket var med til at give Findus Danmark et godt indblik i deres kunders hverdag.
Vi interviewede:
15 offentlige storkøkkener, sygehuse, plejehjem og aktivitetscentre
25 kantiner, hoteller og restauranter 
5 Grossister
Resultaterne blev afrapporteret via en skriftlig rapport med opsummeringer for hvert enkelt kundesegment samt en samlet opsummering.
Vi præsenterede resultaterne personligt for Findus Danmarks ledelse og kom med anbefalinger til, hvilke indsatsområder Findus Danmarks skal fokusere på for at skabe den ønskede vækst i markedet.

 
Fokus på det, der IKKE er der
24/07/17

Retter uden gluten, uden laktose, uden sukker og uden fedt, er det som restauranterne, hotellerne, kantinerne og de offentlige køkkener har mere og mere fokus på.

BIG data er som teenagesex
01/06/17

Alle taler om det, ingen ved rigtigt, hvordan de skal gøre det, men alle tror, at alle andre gør det, så alle hævder, at de gør det. Jeg taler naturligvis om big data.

TDC har set lyset!
08/05/17

Det er tungt og dyrt at behandle kundehenvendelser, der sker på baggrund af fejl, misforståelser eller reklamationer.

"Vi har mere end 10 års erfaring med værdiskabende markedsanalyser"