Vi har altid fokus på at give vore kunder enkle, overskuelige og hurtige indsigter i udvalgte målmarkeder

Kundecase Sanistål A/S


Kundens kommentarer:
"Vi har haft et godt samarbejde med 4B Research igennem de sidste 10 år. Vi oplever et professionelt engagement og et firma, som er meget åbne overfor nye tilgange og metoder. Hos 4B er de altid villige til at yde deres bedste for at levere resultater, der er så brugbare som muligt for Sanistål.
Vores undersøgelser er meget vigtige for os og en måling på kundeoplevelsen og -tilfredsheden umiddelbart efter kunden har været i kontakt med Sanistål, giver os et godt redskab at handle på i forhold til vores kunder. Netop muligheden for at kombinere forskellige dataindsamlingsmetoder og et efterfølgende samlet overblik i en webportal har stor værdi for os.
I portalen ligger alle resultater samlet - det skaber overblik i forhold til en ellers meget detaljeret analyse og er samtidig et godt værktøj, hvis vi ønsker at fordybe os i konkrete resultater".


 

Tina Kyneb Winther
Projektleder, marketing
Sanistål A/S

Besøg Sanistål her: http://www.sanistaal.com

  /omnibus-byg-foraar-2016-(1)

Læs hele kundecasen her: Sanistål