Vi har altid fokus på at give vore kunder enkle, overskuelige og hurtige indsigter i udvalgte målmarkeder

Opgaven:
Vattenfall Vindkraft A/S er en del af Vattenfall-koncernen, der er én af Europas største producenter af elektricitet. Vattenfall Vindkraft står for etablering af vindmølleparker i flere europæiske lande.
Når der etableres en vindmøllepark, skal der ifølge Vattenfall Vindkrafts firmapolitik gennemføres en borgerundersøgelse i parkens nærområde.
Undersøgelsen skal give Vattenfall Vindkraft information om borgerens holdning til vindkraft, informationsniveauet i forbindelse med etablering af parken, fremtidige ønsker om information og kendskab til de ordninger og muligheder, der er forbundet med etablering af vindmølleparker.

Løsning:
4B Research har sammen med Vattenfall Vindkraft udarbejdet en spørgeramme, som løbende er blevet justeret.
Da Vattenfall Vindkraft har behov for svar fra borgere i nærområdet, indkøber 4B Research telefonnumre i en radius af henholdsvis 0-4,5 km og 4,5-10 km fra vindmølleparken ud fra en konkret adresse angivet af Vattenfall Vindkraft.
Efterfølgende bliver der gennemført 300 telefoninterview med borgerne i nærområdet (150 interview i hvert radius-område).
Resultaterne af analysen bliver leveret i PowerPoint-format og gennemgås personligt af 4B Research efter behov.
Undersøgelsens resultater giver Vattenfall Vindkraft mulighed for at justere på måden, der kommunikeres på med borgerne i vindmølleparkernes nærområde ved de fremtidige etableringer. Samtidig giver resultaterne vigtig viden om danskernes udvikling i holdningen til vindkraft.
Da spørgeramme og afrapporteringsform er gennemprøvet og stort set ligger fast, kan 4B Research leve op til ønsket om kort leveringstid, der giver Vattenfall Vindkrafts organisation mulighed for hurtigt at kunne arbejde videre med resultaterne.
4B Research har gennemført disse undersøgelser for Vattenfall Vindkraft gennem de seneste fire år.
 

 
Øget efterspørgsel på veganer- og vegetarretter.
21/01/19

Fortsat øget efterspørgsel på økologi og vegetarretter i landets professionelle køkkener.

Omnibus undersøgelser
03/09/18

Så laver vi igen vores omnibusundersøgelser i byggebranchen og Food Service.

Fødevarefusk
20/08/18

Gør producenterne nok for at undgå fødevarefusk i Food Service segmentet?

"Vi har mere end 10 års erfaring med værdiskabende markedsanalyser"