Vi har altid fokus på at give vore kunder enkle, overskuelige og hurtige indsigter i udvalgte målmarkeder
Dataspecialist - udnyt jeres data optimalt
- 14/10/16

De fleste virksomheder har store mængder af data, der ikke udnyttes optimalt.

Det er typisk egne interne kundedata fra CRM – CMS eller økonomiafdelingen (omsætning, dækningsbidrag, varesalg, leveringsterminer etc.).
Eksterne data som mindre kundeundersøgelser, brancherapporter og data indsamlet via sociale medier om kundernes adfærd og præferencer.

Data ligger ofte i forskellige afdelinger i virksomheden, salg, økonomi og marketing.
Hvor de ikke altid sammenkøres, så eventuelle sammenfald og adfærdsmønstre hos kunderne opdages og udnyttes.

Vi vil gerne gennemgå jeres data og strukturere dem, så vi skaber en rød tråd i de data, der allerede findes i virksomheden.

Når den røde tråd er skabt, bliver det muligt at afkode indholdet i data og finde eventuelle sammenfald, der kan udnyttes til at effektivisere tilgangen til såvel bestående som potentielle kunder.

Vores erfaring med håndtering af mange typer data gør det muligt for jer, at få et optimalt udbytte af samarbejdet.

Betragt os som jeres datakonsulent- / specialist eller eksterne Business Intelligence Manager om du vil!Tilbage til oversigten

 
 
Dataspecialist - udnyt jeres data optimalt
14/10/16

Lad os strukturere de data I allerede har, så I får dem udnyttet optimalt til mersalg og effektivisering.

Øget efterspørgsel på veganer- og vegetarretter.
21/01/19

Fortsat øget efterspørgsel på økologi og vegetarretter i landets professionelle køkkener.

Omnibus undersøgelser
03/09/18

Så laver vi igen vores omnibusundersøgelser i byggebranchen og Food Service.

"Vi har mere end 10 års erfaring med værdiskabende markedsanalyser"