Værdien for dig ved at anvende os som partner ved analyseopgaver.

Først og fremmest giver vi dig overskuelige løsninger og resultater. Det gør det lettere at træffe fremadrettede valg samt tilegne sig ny viden. Dermed bliver det også nemt at implementere den nye viden i organisationen.
Desuden kommer vi hurtigt med resultaterne og ikke mindst med ideer til nye løsninger, så du mulighed for at reagere hurtigere end dine konkurrenter.
Klik på vores mål nedenfor og det vil blive endnu mere synligt, hvorfor du skal vælge os.

Hvordan arbejder vi?

Vi vil gerne agere sparringspartner i alle former for analysearbejde. Om du søger en sparringspartner til hjælp med målinger indenfor kundetilfredshed, konkurrent, kendskab eller image i markedet kan vi varetage opgaven. Vi har de faglige og personlige kvalifikationer.

I alt hvad vi laver, lægger vi vægt på at være sparringspartner i hele processen, så vi sikrer, at der både stilles de rigtige spørgsmål til de rigtige mennesker. Men også at de indsamlede data håndteres korrekt i forhold til det ønskede udbytte.
Dertil leverer vi resultaterne i et letforståeligt sprog og i en enkel præsentation, som giver et godt overblik. Så det netop bliver, som nævnt, nemt og lige til at arbejde videre med.

Løsningen

Desuden kommer vi med løsningsforslag til, hvordan resultaterne med fordel kan arbejdes videre med. Du er dermed sikret fuldt udbytte af vores arbejde. Idet vi fungerer som sparringspartner gennem hele processen, sikrer vi, at udbyttet er det rette i forhold til de ønskede behov. Dette giver dig alle muligheder for at lykkes i markedet.

Vores arbejdsmetode

Vi har i det daglige fokus på, at det skal være let at samarbejde med os. Det kommer til udtryk ved, at vi gennem erfaringer har tilegnet os viden om vores kunders brancher. Det gør os i stand til hurtigt at bemærke og forstå organisationens behov.

Yderligere har vi fokus på at holde os orienteret om markedet og følge vores kunders samt konkurrenters adfærd samt udvikle og udnytte vores egen, vores kollegaers og organisationens viden for at tilfredsstille vore kunder.

Til sidst og ikke mindst sætter vi gennemskuelighed meget højt og i den henseende mener vi, at en aftalt pris er den endelige pris – det betyder, at du ikke får en ekstra udgift ved den bestilte løsning.

4B modellen

4B modellen er opstået gennem mange års arbejde med flere hundrede forskellige virksomheder. Vores erfaring er, at selvom virksomheder og brancher er forskellige, er udfordringerne ofte de samme.

4B modellen er lavet for at skabe struktur i indsamlet viden, strukturen gør dig i stand til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

4B Modellen skal give dig et overblik over, hvilke muligheder du har for at lykkes i markedet.

Vi er af den overbevisning at skønheden findes i det enkelte.

Med andre ord, så behøver det ikke være kompliceret at blive bedre og udnytte sine muligheder.

Det du skal vide noget om er:

 • Dit marked
 • Dine kunder
 • Dine konkurrenter
 • Dine medarbejdere

Vi har lovet det ikke er kompliceret at blive bedre, men det kræver en indsats. Vi hjælper dig med at afdække, hvilken viden I har og hvilken viden I har behov for.

Du kan læse mere om 4B modellen her: 4B modellen

Præsentationen

I dette link, vises et eksempel på, hvordan vores enkle præsentation kan se ud: PowerPoint

Vores mål

Vores mål er at gøre det nemt for dig, som kunde, at tilegne dig ny viden, og dermed holde trit med udviklingen og derigennem holde momentum.

Dette kommer blandt andet til udtryk ved;

 • Vores løsningspakker er enkle, overskuelige
 • Vores priser er konkurrencedygtige
 • De endelige resultater leveres i et letforståeligt sprog og i en simpel samt overskuelig præsentation.
 • Vi lader det ikke være ved en præsentation, vi hjælper dig videre i forløbet med sparring, input og konkrete løsningsforslag samt udførelse af eventuelle konkrete tiltag.

Overskuelige løsninger og resultater gør det nemlig både lettere at træffe fremadrettede valg samt tilegne sig ny viden. Dermed gør vi det nemt for dig at implementere den nye viden, så den ikke går tabt. Det betyder for dig, som kunde, at den frembragte viden er let at forstå samt videreformidle i organisationen.

I dette link kan du se et eksempel på vores enkle måde at afrapportere resultaterne.

Kvalitetsstemplet

Vores medlemskab af ESOMAR (The European Society for Opinion and Marketing Research) er med til at sikre dig, at vi altid overholder strenge standarder for såvel dataindsamling som analyse af data. Dermed er vores dataindsamling og analyse af data grundigeffektiv samt sikker.

Derudover har vi flere års erfaring med analysearbejde indenfor mange forskellige brancher. Dette sikrer kvalitet i vores produkter og resultater.

Værdien for dig bliver dermed, at det arbejde der betales for er kvalitetsstemplet.

Fordele ved vores størrelse

Vi betragter vores mindre størrelse som en fordel, da en mindre organisation muliggør:

 • En høj fleksibilitet og fokusering.
 • Beslutningsprocessen er kortere dermed hurtigere.
 • Personlig kontakt til vores kunder.

du ringer nemlig direkte ind til de hovedansvarlige for at tilrettelægge løsningspakker, og få din opgave 100% tilpasset til dig.

Værdien for dig som kunde bliver dermed, at du hurtigere får dine resultater, og derfor har du mulighed for at reagere hurtigere end dine konkurrenter.