10 gode grunde til at vælge 4B Research som din analysepartner

Vi har prøvet at finde 10 ord, der bedst beskriver hvorfor kunderne vælger 4B Research.

Erfaring

Hvis du skriver en jobansøgning, mener nogle at ordet ”erfaring” ikke er godt at bruge. Jeg synes erfaring er fantastisk og det synes vores kunder også.

Vi har som virksomhed næsten 20 års erfaring med at lave markeds- og kundeanalyse i mange forskellige brancher, lande og typer af kunder. Og fra forskellige typer af opgaver, der spænder fra store undersøgelser med mange telefon- eller webinterview til undersøgelser med få individuelle dybdeinterview og afholdelse af fokusgrupper.

Jeg har selv mere end 40 års erhvervserfaring som selvstændig og fra ansættelser som souschef, indkøbschef, salgsdirektør, controller og underviser i supply chain management, indkøb, salg, international handel og forretningstysk. En erfaring jeg altid bringer i spil, når vi skal løse opgaver for vores kunder i forskellige brancher og markeder, såvel nationalt som internationalt.

Ordholdende

Ordholdende er et godt gammelt ord, som på flere måder er ved at glide ud i vores sprogbrug. Nogle anser det som et gammeldags ord, andre vil sige det er en selvfølge, at vi som virksomhed er ordholdende. Det er det bestemt også for 4B Research. Vores mundheld er: ” Vi holder hvad vi lover og lover ikke mere end vi kan holde”.

Hos 4B Research betyder ordholdende blandt andet følgende for vores kunder.

 • Deadlines holder.
 • En pris er en pris, ingen overraskelser undervejs.
 • Rettidig Information om eventuelle afvigelser i projekterne.
 • De nødvendige løsningsforslag til opgaven, hverken mere eller mindre.
 • Gennemskuelighed i tilbud, opgavebeskrivelse, resultater og den endelige faktura.
 • Korte svartider
 • Vores ESOMAR medlemskab forpligter os til at overholde en række guidelines, når vi laver analyser. Dette giver dig en sikkerhed for, at analysen gennemføres med tryghed for dine kunder og at resultaterne er gennemskuelige.

Jeg siger ikke at vi ikke laver fejl, bevares det gør vi som mange andre. Men, vi informer kunderne rettidigt og vi siger tingene som de er.

Let

Helt enkelt, det skal være let at arbejde sammen med os. Det har været en ledetråd for mig, siden jeg startede 4B i 2003.

Vi siger kort, at du som kunde skal godkende en spørgeramme og de emner vi skal indhente data hos, så kan du sætte dig ned og vente på at vi leverer resultaterne. Måske lidt forsimplet, men ikke desto mindre er det dybest set sådan det foregår. Jeg ved godt at nogle opgaver kræver mere kontakt i forløbet end andre, men vi er gode til at forberede en opgave inden opstart, så du som kunde ikke skal gøre mere end højst nødvendigt. Det er LET.

Det er let at komme i kontakt med os, let at forstå de resultater vi leverer, let at arbejde videre med resultaterne i virksomheden, let at sætte os ind i komplicerede opgaver, i det hele taget let at arbejde sammen med os.

0 Provision

Det er jo dybest set to ord, men to vigtige ord. I vores branche er provisionsløn meget udbredt. Det er noget jeg aldrig har brudt mig om, da det ofte går udover kvaliteten. Vores interviewere er alle fastlønnet, de får en fast timeløn for at gå på arbejde. På den måde sikrer vi, at interviewene ikke bliver hastet igennem og opnår derfor den kvalitet i data, som vores kunder ønsker og har betalt for.

Selvfølgelig skal vores interviewere præstere når de går på arbejde, det skal du og jeg også, selvom vi er fastlønnet.

Nordjyske priser

Eller to ord, igen. Nordjyske priser er ikke nødvendigvis lave priser, men priser der er til at forstå. Når vi afgiver et tilbud til vores kunder, tilbyder vi det som vi mener er nødvendigt for at løse opgaven, hverken mere eller mindre.

Nogle ynder at fortælle hvor besværligt det er at gennemføre en opgave, måske for at retfærdiggøre en høj pris. Vi fortæller hvad vi yder, for den betaling vi får.

Og en pris er en pris, der kommer ikke ekstra regninger, medmindre du i forløbet beder os om at lave noget mere for dig.

Surveysystem

Vi bruger et af Danmarks bedste surveysystemer til de fleste af vores opgaver. Et system som håndterer alle tænkelige former for dataindsamling, telefoninterview, webinterview, sms-interview, interview via indscannede QR-koder og interview via opstillede iPads.

Vi kan afspille lydfiler og vise videoklip samt billeder til deltagerne i undersøgelserne.  Det er kun fantasien, der sætter grænser for hvad vi kan vise dine kunder.

Surveysystemet indeholder alle relevante funktioner i forhold til opsætning og design af spørgerammer. Til afrapporteringen er der mulighed for at opbygge et dashboard, hvor du kan se dine kunders tilfredshed med virksomheden i realtime.

Surveysystemet er modsat mange andre surveysystemer, udviklet af brugere til brugere.

+300 virksomheder

Ja, mere end et ord, men der en mening med det. Vi har gennem 20 år løst opgaver i ind- og udland for mere end 300 vidt forskellige virksomheder i mange brancher. Det har givet os en unik indsigt hvad kunderne har af behov for viden.

Virksomhederne tæller alt fra børsnoterede virksomheder til mindre privatejede og mellemstore familieejede virksomheder, samt en lang række danske kommuner.

Vi har arbejdet med så forskellige brancher som byggebranchen, fødevarebranchen, reklamebureauer, finans, engroshandel, produktion og meget andet.

Vi er mere velbevandret i nogle brancher end andre, der er bestemt også kunder der vælger os til ud fra netop det, at vi kender til deres branche. Men, metodisk griber vi opgaverne an på samme måde, uanset hvilken branche vi skal lave undersøgelser i og af. Og metoden kender vi.

Opdateret

For at kunne levere relevant viden til vores kunder, har jeg altid følt det som en pligt at være opdateret på udviklingen i vores egne branche, men bestemt også at følge vores kunders brancher. Det kan lyde som en stor opgave at følge mange brancher, det er det såmænd også. Det betyder læsning af mange nyheds e-mails, avisartikler, websites, deltagelse i konferencer og netværksmøder. Men hver eneste gang jeg gør det, er det med stor interesse, fornøjelse og nysgerrighed, der gør det til alt andet end en sur pligt.

Jeg har været medlem af ESOMAR siden 2008. ESOMAR er en brancheorganisation for købere og udbydere af analyser i hele verden. Igennem ESOMAR får jeg opdateret viden om branchen og nye metoder, samt eksempler på hvordan vores kollegaer løser opgaverne. Desuden er ESOMAR et fantastisk netværk at bruge, når vi skal løse opgaver internationalt.

Desuden indsamler vi viden gennem de opgaver vi løser. Der findes ikke bedre måde at få viden på, end ved at være i marken og tale med kundernes kunder.

Output

Hvad får vi ud af en analyse? Det er nok et af de spørgsmål, jeg oftest er blevet stillet gennem årene af potentielle kunder. Det spørgsmål og kundernes ønsker har gjort, at vi hele tiden sørger for at udvikle vores output til kunderne.

Det skal være let at læse og tolke resultaterne, i den rapport vi giver kunderne. Resultaterne fremstilles grafisk, hvor det er muligt, en graf siger mere end 1.000 ord. Alternativt skrives rapporter kortfattet i et let forståeligt sprog.

Vores mål er jo netop at den viden vi kommer med, bliver brugt til noget ude i virksomheden. Med andre ord, at kunden får noget for pengene.

4B Modellen

Vel mere et begreb end et egentligt ord, men alligevel. Vi har selv udviklet 4B Modellen gennem mange års arbejde med mere end 200 forskellige virksomheder. Opgaver som har givet os en unik indsigt i hvilke områder, der påvirker virksomhedens performance.

De fire vigtigste områder er markedet, medarbejderne, konkurrenterne og naturligvis kunderne. Ved at afdække de fire områder og strukturere indsamlet viden om dem, er vi i stand til sammen med virksomheden at identificere hvilke muligheder de har.

Værdien for dig ved at anvende os som partner ved analyseopgaver.

Først og fremmest giver vi dig overskuelige løsninger og resultater. Det gør det lettere at træffe fremadrettede valg samt tilegne sig ny viden. Dermed bliver det også nemt at implementere den nye viden i organisationen.
Desuden kommer vi hurtigt med resultaterne og ikke mindst med ideer til nye løsninger, så du mulighed for at reagere hurtigere end dine konkurrenter.
Klik på vores mål nedenfor og det vil blive endnu mere synligt, hvorfor du skal vælge os.

Hvordan arbejder vi?

Vi vil gerne agere sparringspartner i alle former for analysearbejde. Om du søger en sparringspartner til hjælp med målinger indenfor kundetilfredshed, konkurrent, kendskab eller image i markedet kan vi varetage opgaven. Vi har de faglige og personlige kvalifikationer.

I alt hvad vi laver, lægger vi vægt på at være sparringspartner i hele processen, så vi sikrer, at der både stilles de rigtige spørgsmål til de rigtige mennesker. Men også at de indsamlede data håndteres korrekt i forhold til det ønskede udbytte.
Dertil leverer vi resultaterne i et letforståeligt sprog og i en enkel præsentation, som giver et godt overblik. Så det netop bliver, som nævnt, nemt og lige til at arbejde videre med.

Løsningen

Desuden kommer vi med løsningsforslag til, hvordan resultaterne med fordel kan arbejdes videre med. Du er dermed sikret fuldt udbytte af vores arbejde. Idet vi fungerer som sparringspartner gennem hele processen, sikrer vi, at udbyttet er det rette i forhold til de ønskede behov. Dette giver dig alle muligheder for at lykkes i markedet.

Vores arbejdsmetode

Vi har i det daglige fokus på, at det skal være let at samarbejde med os. Det kommer til udtryk ved, at vi gennem erfaringer har tilegnet os viden om vores kunders brancher. Det gør os i stand til hurtigt at bemærke og forstå organisationens behov.

Yderligere har vi fokus på at holde os orienteret om markedet og følge vores kunders samt konkurrenters adfærd samt udvikle og udnytte vores egen, vores kollegaers og organisationens viden for at tilfredsstille vore kunder.

Til sidst og ikke mindst sætter vi gennemskuelighed meget højt og i den henseende mener vi, at en aftalt pris er den endelige pris – det betyder, at du ikke får en ekstra udgift ved den bestilte løsning.

4B modellen

4B modellen er opstået gennem mange års arbejde med flere hundrede forskellige virksomheder. Vores erfaring er, at selvom virksomheder og brancher er forskellige, er udfordringerne ofte de samme.

4B modellen er lavet for at skabe struktur i indsamlet viden, strukturen gør dig i stand til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

4B Modellen skal give dig et overblik over, hvilke muligheder du har for at lykkes i markedet.

Vi er af den overbevisning at skønheden findes i det enkelte.

Med andre ord, så behøver det ikke være kompliceret at blive bedre og udnytte sine muligheder.

Det du skal vide noget om er:

 • Dit marked
 • Dine kunder
 • Dine konkurrenter
 • Dine medarbejdere

Vi har lovet det ikke er kompliceret at blive bedre, men det kræver en indsats. Vi hjælper dig med at afdække, hvilken viden I har og hvilken viden I har behov for.

Du kan læse mere om 4B modellen her: 4B modellen

Præsentationen

I dette link, vises et eksempel på, hvordan vores enkle præsentation kan se ud: PowerPoint

Vores mål

Vores mål er at gøre det nemt for dig, som kunde, at tilegne dig ny viden, og dermed holde trit med udviklingen og derigennem holde momentum.

Dette kommer blandt andet til udtryk ved;

 • Vores løsningspakker er enkle, overskuelige
 • Vores priser er konkurrencedygtige
 • De endelige resultater leveres i et letforståeligt sprog og i en simpel samt overskuelig præsentation.
 • Vi lader det ikke være ved en præsentation, vi hjælper dig videre i forløbet med sparring, input og konkrete løsningsforslag samt udførelse af eventuelle konkrete tiltag.

Overskuelige løsninger og resultater gør det nemlig både lettere at træffe fremadrettede valg samt tilegne sig ny viden. Dermed gør vi det nemt for dig at implementere den nye viden, så den ikke går tabt. Det betyder for dig, som kunde, at den frembragte viden er let at forstå samt videreformidle i organisationen.

I dette link kan du se et eksempel på vores enkle måde at afrapportere resultaterne.

Kvalitetsstemplet

Vores medlemskab af ESOMAR (The European Society for Opinion and Marketing Research) er med til at sikre dig, at vi altid overholder strenge standarder for såvel dataindsamling som analyse af data. Dermed er vores dataindsamling og analyse af data grundigeffektiv samt sikker.

Derudover har vi flere års erfaring med analysearbejde indenfor mange forskellige brancher. Dette sikrer kvalitet i vores produkter og resultater.

Værdien for dig bliver dermed, at det arbejde der betales for er kvalitetsstemplet.

Fordele ved vores størrelse

Vi betragter vores mindre størrelse som en fordel, da en mindre organisation muliggør:

 • En høj fleksibilitet og fokusering.
 • Beslutningsprocessen er kortere dermed hurtigere.
 • Personlig kontakt til vores kunder.

du ringer nemlig direkte ind til de hovedansvarlige for at tilrettelægge løsningspakker, og få din opgave 100% tilpasset til dig.

Værdien for dig som kunde bliver dermed, at du hurtigere får dine resultater, og derfor har du mulighed for at reagere hurtigere end dine konkurrenter.