konkurrent

Konkurrentanalyse

Viden om hvordan kunderne ser på dine konkurrenter, giver dig mulighed for at udnytte konkurrenternes svagheder og tilpasse dine produkter, services og markedsføring, så din virksomhed fremstår bedre end konkurrenterne. Og du finder ud af, hvad du skal gøre bedre for at have en chance.
4B Research står for hele processen og leverer en overskuelig rapport, du kan arbejde videre med.
Der er flere måder at opnå denne viden på, alt efter hvad formålet med analysen er.

Desk research

Denne metode omfatter indsamling af informationer, du kan få ved at sidde ved sit skrivebord (deraf navnet desk research).
Informationskilderne kan f.eks. være konkurrenternes hjemmesider, årsrapporter og presse- og børsmeddelelser samt artikler i diverse aviser og fagblade.
Desk research er en god metode, hvis du ønsker at strukturere informationer om et større antal konkurrenter (f.eks. som vidensbank for ens medarbejdere) eller løbende ønsker at holde sig up to date omkring konkurrenternes adfærd og udvikling.
Nedenfor er der eksempler på informationer, der kan indgå i en konkurrentanalyse via desk research.

Produkter og prissætning
• Produktsortiment
• Prisniveau ift. din virksomhed på udvalgte produkter
Image og markedsføring
• Deres formulerede værdier
• Hvad står der på hjemmesiden (kundecases, nyheder)
• Hvordan bruger de IT udover hjemmesiden
Hvordan sælger og distribuerer de varerne
• Hent-selv, e-shop, sælgere
• Hvor mange afdelinger har de og hvor
Økonomi og ejerforhold
• Hvordan har økonomien udviklet sig de seneste år – nøgletal og regnskaber
• Hvem ejer dem, og hvad kan det evt. få af betydning
Hvem er konkurrenternes kunder
• Brancher
• Størrelse
Hvad er konkurrenternes næste skridt
• Hvilke typer kunder er målet for deres markedsføring
• Hvilke nye produkter eller tiltag er de i færd med at inddrage/udvikle

Afrapporteringen vil typisk være i Word-format med en grundig beskrivelse af hver enkelt konkurrent, hvor de på forhånd definerede spørgsmål/områder gennemgås.

Kvantitative interview

Denne metode er velegnet, hvis du ønsker at måle sig op mod og sammenligne konkurrenterne på en række konkrete målepunkter. Dataindsamlingen foregår ved, at potentielle eller nuværende kunder kontaktes via telefon eller e-mail og svarer på spørgsmål omkring f.eks.:
• Kendskab til konkurrenter og ens egen virksomhed (uhjulpet og hjulpet)
• Image (troværdig, innovativ, kundeorienteret o.l.)
• Produktkvalitet
• Sortimentsbredde
• Pris ift. kvalitet
• Hvem kunderne handler med i dag og hvorfor
Afrapporteringen vil typisk være i PowerPoint-format, hvor diagrammer med gennemsnitsscores og svarfordelinger gør det let at få et indtryk af, hvordan potentielle og nuværende kunder rangordner de enkelte konkurrenter og ens egen virksomhed. Klik og se et eksempel på, hvordan sådan en PowerPoint kan se ud.