konkurrent

Konkurrentanalyse

Konkurrentanalyse: Få Konkurrence fordelene med vores ekspertise

Hos 4B Research tilbyder vi omfattende konkurrentanalyser, der giver dig dybdegående indsigt i dine konkurrenters styrker, svagheder og strategier. Ved at forstå konkurrencesituationen i din branche kan du træffe velinformerede beslutninger og positionere din virksomhed til succes. Vi er med vores mangeårige erfaring dedikerede til at levere skræddersyede løsninger, der hjælper dig med at opnå konkurrencefordelene.

Hvad er en konkurrentanalyse?

En konkurrentanalyse er en strategisk tilgang til at evaluere dine konkurrenters aktiviteter og præstationer på markedet. Gennem en grundig gennemgang af deres styrker, svagheder, muligheder og trusler kan du identificere områder, hvor din virksomhed kan differentiere sig og udnytte markedets potentialer.

Vores tilgang:

Konkurrentidentifikation: Vi identificerer nøglekonkurrenterne i din branche og undersøger deres forretningsmodeller og strategier.

Styrker og Svagheder: Vores analyse afslører konkurrenternes stærke og svage sider, hvilket hjælper dig med at finde muligheder for at fylde huller på markedet.

Markedspositionering: Vi vurderer, hvordan dine konkurrenter er positioneret i forhold til din virksomhed, så du kan udvikle en unik værdiskabelse til kunderne.

Trends og Mønstre: Gennem dataanalyse identificerer vi trends og mønstre, der kan hjælpe til at udvikle din forretningsstrategi.

Muligheder og Trusler: Ved at vurdere eksterne faktorer identificerer vi muligheder og trusler på markedet.

Hvorfor vælge os?

Når du samarbejder med 4B Research, får du ikke blot adgang til omfattende analyser, men også en partner, der forstår din virksomheds unikke behov. Vi tilpasser vores tilgange til dine mål og hjælper dig med at omsætte analyserne til handlingsplaner.

Desk research

Denne metode omfatter indsamling af informationer, du kan få ved at sidde ved sit skrivebord (deraf navnet desk research).
Informationskilderne kan f.eks. være konkurrenternes hjemmesider, årsrapporter og presse- og børsmeddelelser samt artikler i diverse aviser og fagblade.
Desk research er en god metode, hvis du ønsker at strukturere informationer om et større antal konkurrenter (f.eks. som vidensbank for ens medarbejdere) eller løbende ønsker at holde sig up to date omkring konkurrenternes adfærd og udvikling.
Nedenfor er der eksempler på informationer, der kan indgå i en konkurrentanalyse via desk research.

Overordnet

 • Hvilke udbydere er der på markedet
 • Hvad kendetegner dem
 • Hvem er deres kunder
 • Hvad er deres næste skridt
 • Hvordan fungerer deres forsyningskæde

Produkter og prissætning

 • Hvilke produkter, produktlinjer udbyder de
 • Hvordan er deres produktsortiment sammensat
 • Hvordan er deres prisniveau i forhold til jeres produkter
 • Hvilke nye produkter eller tiltag er de i færd med at inddrage/udvikle

Image og markedsføring

 • Hvad er deres formulerede værdier
 • Hvilken position har de i kundens bevidsthed
 • Hvordan sælger og distribuerer de varerne

Økonomi og ejerforhold

 • Hvordan har deres økonomi udviklet sig de seneste år
 • Hvordan er ejerstrukturen, og hvilken betydning har det

Afrapporteringen vil typisk være i Word-format med en grundig beskrivelse af hver enkelt konkurrent, hvor de på forhånd definerede spørgsmål/områder gennemgås.

Kvantitative interview

Denne metode er velegnet, hvis du ønsker at måle sig op mod og sammenligne konkurrenterne på en række konkrete målepunkter. Dataindsamlingen foregår ved, at potentielle eller nuværende kunder kontaktes via telefon eller e-mail og svarer på spørgsmål omkring for eksempel:

 • Kendskab til konkurrenter og jeres virksomhed (uhjulpet og hjulpet)
 • Image (troværdig, innovativ, kundeorienteret)
 • Produktkvalitet
 • Sortimentsbredde
 • Opfattelse af pris i forhold til kvalitet
 • Hvem kunderne handler med i dag og hvorfor

Afrapporteringen vil typisk være i PowerPoint-format, hvor diagrammer med gennemsnitsscores og svarfordelinger gør det let at få et indtryk af, hvordan potentielle og nuværende kunder rangordner de enkelte konkurrenter og ens egen virksomhed. Klik og se et eksempel på, hvordan sådan en PowerPoint kan se ud.