konkurrent

Konkurrentanalyse

Viden om hvordan kunderne ser på dine konkurrenter, giver dig mulighed for at udnytte konkurrenternes svagheder og tilpasse dine produkter, services og markedsføring, så din virksomhed fremstår bedre end konkurrenterne. Og du finder ud af, hvad du skal gøre bedre for at have en chance.
4B Research står for hele processen og leverer en overskuelig rapport, du kan arbejde videre med.
Der er flere måder at opnå denne viden på, alt efter hvad formålet med analysen er.

Desk research

Denne metode omfatter indsamling af informationer, du kan få ved at sidde ved sit skrivebord (deraf navnet desk research).
Informationskilderne kan f.eks. være konkurrenternes hjemmesider, årsrapporter og presse- og børsmeddelelser samt artikler i diverse aviser og fagblade.
Desk research er en god metode, hvis du ønsker at strukturere informationer om et større antal konkurrenter (f.eks. som vidensbank for ens medarbejdere) eller løbende ønsker at holde sig up to date omkring konkurrenternes adfærd og udvikling.
Nedenfor er der eksempler på informationer, der kan indgå i en konkurrentanalyse via desk research.

Overordnet

 • Hvilke udbydere er der på markedet
 • Hvad kendetegner dem
 • Hvem er deres kunder
 • Hvad er deres næste skridt
 • Hvordan fungerer deres forsyningskæde

Produkter og prissætning

 • Hvilke produkter, produktlinjer udbyder de
 • Hvordan er deres produktsortiment sammensat
 • Hvordan er deres prisniveau i forhold til jeres produkter
 • Hvilke nye produkter eller tiltag er de i færd med at inddrage/udvikle

Image og markedsføring

 • Hvad er deres formulerede værdier
 • Hvilken position har de i kundens bevidsthed
 • Hvordan sælger og distribuerer de varerne

Økonomi og ejerforhold

 • Hvordan har deres økonomi udviklet sig de seneste år
 • Hvordan er ejerstrukturen, og hvilken betydning har det

Afrapporteringen vil typisk være i Word-format med en grundig beskrivelse af hver enkelt konkurrent, hvor de på forhånd definerede spørgsmål/områder gennemgås.

Kvantitative interview

Denne metode er velegnet, hvis du ønsker at måle sig op mod og sammenligne konkurrenterne på en række konkrete målepunkter. Dataindsamlingen foregår ved, at potentielle eller nuværende kunder kontaktes via telefon eller e-mail og svarer på spørgsmål omkring for eksempel:

 • Kendskab til konkurrenter og jeres virksomhed (uhjulpet og hjulpet)
 • Image (troværdig, innovativ, kundeorienteret)
 • Produktkvalitet
 • Sortimentsbredde
 • Opfattelse af pris i forhold til kvalitet
 • Hvem kunderne handler med i dag og hvorfor

Afrapporteringen vil typisk være i PowerPoint-format, hvor diagrammer med gennemsnitsscores og svarfordelinger gør det let at få et indtryk af, hvordan potentielle og nuværende kunder rangordner de enkelte konkurrenter og ens egen virksomhed. Klik og se et eksempel på, hvordan sådan en PowerPoint kan se ud.