Byggebranchen

Byggebranchen

Gennem de sidste 17 år har vi løst opgaver for mange aktører i byggebranchen og har dermed givet vores kunder viden om, hvad der er godt, og hvad der kan forbedres.
Du kan se nogle af vore kundereferencer i byggebranchen her: Kundereferencer Byggebranchen

Vi har et stort kendskab til byggebranchen og vil gerne hjælpe dig til at forstå dine kunder og dit marked endnu bedre – så din virksomhed rammer plet og klarer sig godt på trods af svære betingelser.

Et af vores nyeste tiltag er, at hjælpe med, at skabe struktur i de data I allerede har i virksomheden. Ved at skabe den rette struktur i eksisterende data, gør vi det muligt, at få fuldt udbytte af de data der allerede findes hos jer.
Disse data kan så eventuelt suppleres med data fra større eller mindre undersøgelser. Du kan se eksempler på forskellige typer af undersøgelser nedenfor.

Vores afrapportering vil typisk være i PowerPoint-format, hvor diagrammer med gennemsnitsscores og svarfordelinger gør det let at få overblikket – linket her er et eksempel på, hvordan vores rapportering i PowerPoint kan se ud.

Markedsanalyse byggebranchen

En markedsanalyse i byggebranchen vil typisk give jer svar på:
Hvilket potentiale der er i markedet for jeres produkter.
Hvad der kan få kunderne til at skifte leverandør.
Hvordan deres beslutningsproces ser ud.

En markedsanalyse hos os foregår ikke nødvendigvis kun på det danske marked. Vi er gennem vores medlemskab af ESOMAR i stand til sammen med vores partnere, at afdække markederne i det meste af verden.

Kundeanalyse byggebranchen

En kundeanalyse i byggebranchen er, som der ligger i ordet, en analyse hos jeres egne kunder. Kundeanalysen vil typisk give jer svar på:
Hvor tilfredse kunderne er på udvalgte parametre.
Hvor stor er deres købsloyalitet hos jer.

I byggebranchen anbefaler vi, at gennemføre kundeanalyserne via telefoninterview, da det er klart den bedste måde, at komme i kontakt med håndværkerne på.

Imageanalyse byggebranchen

En imageanalyse vil typisk skulle gennemføres hos såvel bestående som potentielle kunder. Imageanalysen vil give jer svar på:
Hvordan opfattes virksomheden af kunderne generelt og i forhold til jeres konkurrenter
Lever i op til jeres kerneværdier overfor kunderne

Resultaterne fra imageanalysen vil typisk give jer mulighed for, at arbejde med jeres værdier både internt og eksternt, for at styrke kundernes opfattelse af virksomheden.

Kendskabsanalyse byggebranchen

Kendskabsanalysen vil gennemføres hos tilfældigt udvalgte håndværkere, forhandlere og arkitekter og vil give jer svar på:
Hvor højt er kendskabet til jeres virksomhed eller produkter i forhold til andre lignende virksomheder og produkter.
Hvilke fagblade, radiokanaler eller messer vil give jer kontakt til flest potentielle kunder.

Ved at få svar på disse og andre spørgsmål opnår I viden om, hvordan jeres markedsførings-kroner giver størst effekt på kendskabet hos potentielle nye kunder, og hvordan I bedst minder nuværende kunder om, at I stadig eksisterer.

Konkurrentanalyse byggebranchen

Alle ønsker vel i bund og grund at fremstå som den bedste udbyder sammenlignet med konkurrenterne. I byggebranchen er konkurrencen benhård og at kende sine konkurrenter er ligeså vigtigt som at kende sine kunder.
Konkurrentanalysen vil give jer svar på:
Hvordan klarer jeres konkurrenter sig målt på udvalgte nøgletal.
Hvordan opfattes I som virksomhed, i forhold til jeres konkurrenter.

Konkurrentanalysen vil typisk blive udført som en kombination af desk research, hvor vi søger relevante nøgletal frem som regnskabsoplysninger og andre relevante data, om de virksomheder I ønsker, at sammenligne jer med. Suppleret med en række interview med slutkunder i markedet, for at finde ud af hvordan jeres potentielle kunder opfatter konkurrenterne.

Bliv ringet op