Byggebranchen

Byggebranchen

Gennem snart 20 år har vi løst opgaver for mange aktører i byggebranchen og har dermed givet vores kunder viden om, hvad der er godt, og hvad der kan forbedres.
Du kan se nogle af vore kundereferencer i byggebranchen her: Kundereferencer Byggebranchen

Vi har et stort kendskab til byggebranchen og vil gerne hjælpe dig til at forstå dine kunder og dit marked endnu bedre – så din virksomhed rammer plet og klarer sig godt på trods af svære betingelser.

Vi gennemfører derfor også vores 4B Omnibusundersøgelse BYG to gange årligt. Du kan læse mere om den her: Omnibusundersøgelse Byggebranchen

Vores afrapportering vil typisk være i PowerPoint-format, hvor diagrammer med gennemsnitsscores og svarfordelinger gør det let at få overblikket – linket her er et eksempel på, hvordan vores rapportering i PowerPoint kan se ud.

Vores kunder siger:
“I forbindelse med, at ITW BYG ønskede at tage temperaturen på et af vores varemærkers position i markedet, valgte vi at benytte os 4B’s Omnibus. Valget faldt på 4B, da deres Omnibus analyse gør det muligt hurtigt og til en overkommelig pris at få besvaret vores spørgsmål omkring mærkets positionering.
4B leverede en fyldestgørende rapport til tiden, og var også klar til at give uddybende besvarelser på vores de ekstra spørgsmål, der rejste sig, da vi gennemgik rapporten”.

Dorthe Bernt Andersen Marketingchef ITW Byg

Markedsanalyse byggebranchen

En markedsanalyse i byggebranchen vil typisk give dig svar på:
Hvilket potentiale der er i markedet for jeres produkter.
Hvad der kan få kunderne til at skifte leverandør.
Hvordan deres beslutningsproces ser ud.

En markedsanalyse hos os foregår ikke nødvendigvis kun på det danske marked. Vi er gennem vores medlemskab af ESOMAR i stand til sammen med vores partnere, at afdække markederne i det meste af verden.

Kundeanalyse byggebranchen

En kundeanalyse i byggebranchen er, som der ligger i ordet, en analyse hos dine egne kunder. Kundeanalysen vil typisk give dig svar på:
Hvor tilfredse kunderne er på udvalgte parametre.
Hvor stor er deres købsloyalitet hos jer.

I byggebranchen anbefaler vi, at gennemføre kundeanalyserne via telefoninterview, da det er klart den bedste måde, at komme i kontakt med håndværkerne på.

Imageanalyse byggebranchen

En imageanalyse vil typisk skulle gennemføres hos såvel bestående som potentielle kunder. Imageanalysen vil give dig svar på:
Hvordan opfattes virksomheden af kunderne generelt og i forhold til jeres konkurrenter
Lever i op til jeres kerneværdier overfor kunderne

Resultaterne fra imageanalysen vil typisk give dig mulighed for, at arbejde med jeres værdier både internt og eksternt, for at styrke kundernes opfattelse af virksomheden.

Kendskabsanalyse byggebranchen

Kendskabsanalysen vil gennemføres hos tilfældigt udvalgte håndværkere, forhandlere og arkitekter og vil give dig svar på:
Hvor højt er kendskabet til jeres virksomhed eller produkter i forhold til andre lignende virksomheder og produkter.
Hvilke fagblade, radiokanaler eller messer vil give jer kontakt til flest potentielle kunder.

Ved at få svar på disse og andre spørgsmål opnår I viden om, hvordan jeres markedsførings-kroner giver størst effekt på kendskabet hos potentielle nye kunder, og hvordan I bedst minder nuværende kunder om, at I stadig eksisterer.

Konkurrentanalyse byggebranchen

Alle ønsker vel i bund og grund at fremstå som den bedste udbyder sammenlignet med konkurrenterne. I byggebranchen er konkurrencen benhård og at kende sine konkurrenter er ligeså vigtigt som at kende sine kunder.
Konkurrentanalysen vil give dig svar på:
Hvordan klarer jeres konkurrenter sig målt på udvalgte nøgletal.
Hvordan opfattes I som virksomhed, i forhold til jeres konkurrenter.

Konkurrentanalysen vil typisk blive udført som en kombination af desk research, hvor vi søger relevante nøgletal frem som regnskabsoplysninger og andre relevante data, om de virksomheder I ønsker, at sammenligne jer med. Suppleret med en række interview med slutkunder i markedet, for at finde ud af hvordan jeres potentielle kunder opfatter konkurrenterne.

Bliv ringet op