Med vores enkle samt overskuelige løsninger leverer vi et letforståeligt og holdbart produkt og i samspil med vores rolle som seriøs sparringspartner øges dine muligheder for at lykkes i markedet

Vi laver analyser af høj kvalitet med sikkerhed for, at de indsamlede og bearbejdede data er korrekte. Overordnet har vi kompetencer indenfor to grene af analyser:

Kvalitative analyser
hvor vi gerne benytter metoden; fokusgruppeinterviews eller dybdeinterviews.

Kvantitative analyser
hvor vi anvender metoder som telefon-, internet-, postale eller personlige interviews. (via. nye platforme)
Vi laver dataindsamling på platforme som smartphones og tablets, hvor kunderne enten modtager sms, scanner en QR kode eller linkes til vores surveysystem.

eksport

Eksportrådgivning

Danmarks måske bedste eksportrådgivning
Hvorfor?
Vi hjælper på strategisk, taktisk og operativt niveau.

Læs mere
imagea

Imageanalyse

Hvordan opfatter potentielle kunder din virksomhed?
Hvis en virksomhed vil have succes, er det af altafgørende betydning, at nuværende og potentielle kunder og medarbejdere har et positivt syn på virksomheden og dens produkter.

Læs mere
kendskab

Kendskabsanalyse

Bruger du dine markedsføringskroner rigtigt?
Forudsætningen for at sælge sine produkter og ydelser er, at kunderne kender til dem eller til virksomheden. Derfor er virksomheder nødt til at gøre opmærksom på sig selv via forskellige markedsføringstiltag, så der skabes grobund for et tilpas stort antal kunder.

Læs mere
konkurrent

Konkurrentanalyse

Viden om hvordan kunderne ser på dine konkurrenter, giver dig mulighed for at udnytte konkurrenternes svagheder og tilpasse dine produkter, services og markedsføring, så din virksomhed fremstår bedre end konkurrenterne. Og du finder ud af, hvad du skal gøre bedre for at have en chance.

Læs mere
kunde

Kundeanalyse

Hvad mener kunderne om din virksomhed?
Hvem vil ikke gerne have tilfredse, loyale og lønsomme kunder?
Processen for at nå dertil er vist nedenfor.

Læs mere
marked

Markedsanalyse

4B Research kan hjælpe dig med at ramme plet ved at udarbejde en markedsanalyse, der giver dig indsigt i potentielle kunders behov og adfærd. En markedsanalyse vil være et godt udgangspunkt for dine kommende aktiviteter på såvel nye som bestående markeder.

Læs mere