kunde

Kundeanalyse

Optimer din Forretning med en professionel kundeanalyse fra os

Er du på udkig efter en dybdegående indsigt i dine kunders præferencer, adfærd og behov? Hos 4B Research tilbyder vi skræddersyede kundeanalyser, der hjælper dig med at forstå dine kunder bedre og træffe velinformerede forretningsbeslutninger. Vi står med vores erfaring klar til at levere analyser, der kan hjælpe dig med at maksimere din virksomheds potentiale.

Hvad er en Kundeanalyse?

En kundeanalyse er en strategisk tilgang til at forstå dine kunders adfærd, præferencer og mønstre. Gennem en omfattende undersøgelse af data kan du opnå værdifulde indsigter, der kan danne grundlag for at tilpasse dine produkter, tjenester og marketingstrategier. Vores kundeanalyser går i dybden med data for at give dig en klar forståelse af, hvad der driver dine kunders købsbeslutninger.

Vores Ydelser:

Dataindsamling og -analyse: Vi indsamler og analyserer relevante data for at identificere trends og mønstre i dine kunders adfærd.

Segmentering af målgrupper: Opdeling af dine kunder i segmenter gør det muligt at tilpasse dine tilbud til specifikke målgruppers behov.

Konkurrenceanalyse: Vi sammenligner dine kunder med dine konkurrenters kunder for at identificere konkurrencefordelene.

Feedback og tilfredshedsundersøgelser: Få direkte indsigt fra dine kunder gennem tilfredshedsundersøgelser, der kan afsløre områder til forbedring.

Handlingsplaner: Baseret på analysens resultater udvikler vi handlingsplaner, der kan øge din virksomheds vækstpotentiale.

Hvorfor vælge os?

Når du samarbejder med os, får du ikke blot adgang til vores dygtige analytikere, men også en dedikeret partner, der er engageret i din succes. Vi arbejder tæt sammen med dig for at sikre, at vores analyser er i overensstemmelse med dine mål og visioner.

Kontakt os:

Vil du gerne begynde at træffe beslutninger baseret på data og indsigt? Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale om, hvordan vores kundeanalyseydelser kan hjælpe dig med at tage din virksomhed til næste niveau. Hos 4B Research er din succes vores mål.

Vores kunder siger:
“Vi har haft et godt samarbejde med 4B Research igennem de sidste 10 år. Vi oplever et professionelt engagement og et firma, som er meget åbne overfor nye tilgange og metoder. Hos 4B er de altid villige til at yde deres bedste for at levere resultater, der er så brugbare som muligt for Sanistål. Vores undersøgelser er meget vigtige for os og en måling på kundeoplevelsen og -tilfredsheden umiddelbart efter kunden har været i kontakt med Sanistål, giver os et godt redskab at handle på i forhold til vores kunder. Netop muligheden for at kombinere forskellige dataindsamlingsmetoder og et efterfølgende samlet overblik i en webportal har stor værdi for os. I portalen ligger alle resultater samlet – det skaber overblik i forhold til en ellers meget detaljeret analyse og er samtidig et godt værktøj, hvis vi ønsker at fordybe os i konkrete resultater”

Tina Kyneb Winther Projektleder Sanistål

Kvantitative interview

Denne metode er velegnet, hvis du ønsker at måle på en række konkrete parametre hos et større antal kunder. Det kan f.eks. være tilfredshed med produktkvalitet, kundeservice, leveringstid, medarbejdernes faglighed, pris ift. kvalitet osv. Der kan også spørges til, hvor meget de enkelte parametre betyder for kunderne, hvilket giver mulighed for, at du kan tilpasse ressourcerne, så fokus er på de for kunderne vigtige områder. Dataindsamlingen foregår ved, at nuværende kunder kontaktes via telefon eller e-mail og svarer på konkrete spørgsmål med foruddefinerede svarmuligheder (det kan være en skala fra 1 til 5 eller fra Meget god til Meget dårlig).
Afrapporteringen vil typisk være i PowerPoint-format, hvor diagrammer med gennemsnitsscores og svarfordelinger gør det let at få et indtryk af, hvordan kunderne samlet vurderer de enkelte parametre. Klik og se et eksempel på, hvordan sådan en PowerPoint kan se ud.

Dybdeinterview

Dybdeinterview er en kvalitativ metode og består i interview, hvor spørgsmålene typisk er åbne, og hvor respondenterne får mulighed for at uddybe deres svar. Intervieweren kan desuden tilføje nye spørgsmål henad vejen, hvis der kommer oplysninger frem, som gør det relevant at stille tillægsspørgsmål. Dybdeinterview foretages med et mindre antal nøglepersoner (f.eks. indkøbsansvarlige) via telefon eller face-to-face.
Dybdeinterview er velegnede, hvis du ønsker at gå i dybden med kundernes holdninger og forventninger og er interesseret i deres input, og derfor ikke på forhånd vil lave en længere række af konkrete spørgsmål. Dybdeinterviewene giver kunderne mulighed for at fortælle om de krav og problemstillinger, de ofte står overfor, hvilket er med til at give et godt indblik i kundernes hverdag.

Nedenfor er der eksempler på spørgsmål, der med fordel kan indgå i jeres kundetilfredshedsanalyse.

Sælgerne

 • Hvordan opfattes jeres sælgere generelt
 • Hvor passende er antallet af sælgerbesøg
 • Hvordan skal sælgeren agere hos kunden, som sælgende eller rådgivende

Produkterne

 • Hvordan opfattes kvaliteten af jeres produkter
 • Hvilke ønsker er til emballage
 • Hvilke ønsker er der til sortimentet
 • Hvilke krav er der til CSR og bæredygtighed

Levering

 • Hvordan opfattes jeres leveringstid og -sikkerhed
 • Hvilke ønsker er der til leveringstiden og -tidspunkter
 • Hvilke ønsker er der til leveringskvantum

Kundeservice

 • Hvordan er jeres kunder blevet betjent af kundeservice
 • Hvad forventer jeres kunder af kundeservice fremover

Pris

 • Hvordan opfattes jeres prisniveau sammenholdt med konkurrenternes
 • Hvilken sammenhæng ser jeres kunder mellem pris og kvalitet
 • Hvilke ønsker er der til rabatordninger

Image

 • Hvordan opfattes I som virksomhed, innovative, professionelle, servicemindede
 • Hvad forventer jeres kunder af jer som leverandør fremover

Loyalitet

 • Hvor loyale er kunderne over for jer
 • Hvor meget køber de og kan de købe mere hos jer

Desuden vil der sammen med PowerPoint præsentationen også være en afrapporteringen i Word-format, som indeholder en sammenfatning af interviewene og et anonymiseret referat af de enkelte interview.