Food Service

Food Service

Ændringerne på Food Service markedet sker hurtigere nu end tidligere. Vi ser en koncentration i både grossistleddet og hos slutbrugerne, enhederne bliver større og mere kædestyret indenfor såvel kantine som storkøkken segmentet. En hverdag hvor producenterne kommer længere og længere væk fra slutbrugerne. En hverdag hvor det bliver endnu vigtigere at kende slutbrugernes adfærd og holdninger.

  • Har I som producent et dækkende sortiment?
  • Hvordan agerer sælgerne i marken?
  • Er I gode nok til at inspirere i menuplanlægningen?
  • Er jeres varedeklarationer udførlige?
  • I hvor høj grad anvender slutbrugerne netop jeres forarbejdede produkter?
  • Hvad skal der til, for at slutbrugerne vælger netop jeres produkt?

Vi har gennem snart 20 år hjulpet en lang række producenter og grossister på Food Servicemarkedet med at opnå denne viden. Dette arbejde har givet os en unik indsigt i netop Food Servicemarkedet, den indsigt vil vi gerne give videre til dig.
Vi har givet indsigt til vores kunder, som de har brugt i forbindelse med udvikling af nye produkter, tilrettelæggelse af deres markedsførings- eller salgsstrategi samt bestående kunders tilfredshed.

Du kan se nogle af vore kundereferencer indenfor Food Service her: Kundereferencer Food Service

Afrapporteringen vil typisk være i PowerPoint-format, hvor diagrammer med gennemsnitsscores og svarfordelinger gør det let at få et indtryk af det aftalte- linket her er et eksempel på, hvordan sådan en PowerPoint kan se ud.

Vi gennemfører også vores 4B Omnibusundersøgelse Food Service to gange årligt. Du kan læse mere om den her:
4B Omnibus Food Service

Vores kunder siger:
“I en tid med begrænsede ressourcer og stadig større krav om vækst, valgte vi at gøre brug af 4B Research, med ønsket om at få et dybere kendskab til såvel markedet og kunderne vi arbejder med.
Årsagen til valget af 4B var flere – et indgående kendskab til branchen i forvejen, gode relationer til et marked præget af relationssalg og ikke mindst, fik vi et sagligt og professionelt forslag til løsning af opgaven.
Samarbejdet forløb meget tilfredsstillende, opgaven blev løst indenfor den aftalte periode. Præsentationen af resultaterne var enkelt og meget venligt opbygget,  det var hurtigt at skabe sig et overblik over kommende udfordringer og muligheder.
Desuden fandt jeg det særdeles nyttigt, at 4B Research udfordrede i gennemgangen af selve resultaterne – fremkom med forslag til forbedringer ligesom de takket være deres kendskab til markedet, turde udfordre os i dele af de actionpunkter der klart fremgik af rapporten.
“Jeg kan helt sikkert anbefale 4B Research som en samarbejdspartner”.

Suzanne Grønfeldt adm. direktør Findus Danmark”

Markedsanalyse Food Service

En markedsanalyse på Food Service markedet vil typisk give dig svar på:
Hvilket potentiale der er i markedet for jeres produkter.
Hvad der kan få kunderne til at skifte leverandør.

Hvordan deres beslutningsproces ser ud.
En markedsanalyse hos os foregår ikke nødvendigvis kun på det danske marked. Vi er gennem vores medlemskab af ESOMAR i stand til sammen med vores partnere, at afdække markederne i det meste af verden.

Kundeanalyse Food Service

En kundeanalyse på Food Service markedet er, som der ligger i ordet, en analyse hos dine kunder. Kundeanalysen vil typisk give dig svar på:
Hvor tilfredse kunderne er på udvalgte parametre.
Hvor stor er deres købsloyalitet.

På Food Service markedet anbefaler vi, at gennemføre kundeanalyserne via telefoninterview, da det er klart den bedste måde, at komme i kontakt med slutbrugerne på.

Imageanalyse Food Service

En imageanalyse vil typisk skulle gennemføres hos såvel bestående som potentielle kunder. Imageanalysen vil give dig svar på:
Hvordan opfattes virksomheden af kunderne generelt og i forhold til jeres konkurrenter
Lever i op til jeres kerneværdier overfor kunderne

Resultaterne fra imageanalysen vil typisk give jer mulighed for, at arbejde med jeres værdier både internt og eksternt, for at styrke kundernes opfattelse af virksomheden.

Kendskabsanalyse Food Service

Kendskabsanalysen vil gennemføres hos tilfældigt udvalgte kantiner, offentlige køkkener, plejehjem hotel og konferencecentre eller restauranter og vil give dig svar på:
Hvor højt er kendskabet til jeres virksomhed eller produkter i forhold til andre lignende virksomheder og produkter.
Hvilke fagblade, websites eller messer vil give jer kontakt til flest potentielle kunder.

Ved at få svar på disse og andre spørgsmål opnår I viden om, hvordan jeres markedsførings-kroner giver størst effekt på kendskabet hos potentielle nye kunder, og hvordan I bedst minder nuværende kunder om, at I stadig eksisterer.

Konkurrentanalyse Food Service

Alle ønsker vel i bund og grund at fremstå som den bedste udbyder sammenlignet med konkurrenterne. På Food Service markedet er konkurrencen hård og at kende sine konkurrenter er ligeså vigtigt som at kende sine kunder.
Konkurrentanalysen vil give dig svar på:
Hvordan klarer jeres konkurrenter sig målt på udvalgte nøgletal.
Hvordan opfattes I som virksomhed, i forhold til jeres konkurrenter.

Konkurrentanalysen vil typisk blive udført som en kombination af desk research, hvor vi søger relevante nøgletal frem som regnskabsoplysninger og andre relevante data, om de virksomheder I ønsker, at sammenligne jer med. Suppleret med en række interview med slutkunder i markedet, for at finde ud af hvordan jeres potentielle kunder opfatter konkurrenterne.

Bliv ringet op