Food Service

Omnibusundersøgelse Food Service

4B Omnibus Food Service

Vi har gennem de seneste år gennemført vores omnibusundersøgelse på Food Service markedet to gange årligt. Undersøgelsen henvender sig til dig som er producent, grossist eller kæde indenfor Food Service.

Hvem spørger vi?

Respondenterne er professionelle slutbrugere (kantiner, offentlige køkkener, restauranter samt hotel- og konferencecentre).

Hvordan spørger vi dem?

Vi gennemfører undersøgelsen som telefoninterview ud fra vores erfaringer med, at det er den bedste måde, at få kunderne i tale på.

Hvor mange spørger vi?

Vi gennemfører interview med 100 slutkunder i hvert af segmenterne (dog kun 75 offentlige køkkener – 25 sygehuse og 50 plejehjem). Vi sikrer repræsentativitet i forhold til geografi.

Hvornår spørger vi dem?

Vi gennemfører omnibusundersøgelsen i marts og september hvert år.

Hvad får du?

Du modtager en Power Point rapport med grafiske fremstillinger af de spørgsmål, du har ønskes at få svar på. Vi deler svarene op i forhold til kundesegment, geografi, antal og hovedleverandør af fødevarer.

Hvornår får du det?

Vi leverer de færdige rapporter senest 4 uger efter opstart.

Hvad koster det?

  1. spørgsmål: kr. 6.500.-
  2. spørgsmål: kr. 4.500.-

Efterfølgende spørgsmål: kr. 2.900.- pr. stk.

Priserne gælder for et spørgsmål pr. kundesegment. Ved ønske om flere gennemførte interview, eller at få stillet det samme spørgsmål til flere kundesegmenter, aftales prisen særskilt.

Betaling 8 dage fra fakturadato, fakturering ved igangsætning af opgave.

Hvad skal du gøre?

Kontakte os via e-mail eller gerne pr. telefon og tage en snak med os, om hvad du ønsker at få svar på. Vi er naturligvis behjælpelige med at formulere spørgsmålene for dig.

Bliv ringet op