Dennis Blome

Dennis Blome

Indehaver

Hvem er 4B Research?

Vi er et analysefirma og vores formål er at hjælpe dig med at lykkes endnu bedre på dine markeder. Enten der hvor I er repræsenteret, eller på nye markeder.

Dette gør vi ved at hjælpe din organisation med at planlægge udvikling og vækst taget på basis af faktuelle oplysninger.

Vores analyser:

-giver dig ikke bare et øjebliksbillede. Vi leverer ikke blot data, men et arbejdsredskab der hjælper til at træffe fremtidens beslutninger. Vi leverer resultaterne og de tilhørende løsninger i en enkel præsentation, som skaber et overblik og gør det nemt at arbejde videre med.

– og med os som din sparringspartner i hele processen er det dit behov og ideer, som bliver omdrejningspunktet. Udbyttet bliver dermed brugbart og relevant for netop dine behov. Dermed danner vores løsninger grundlag for at tage de rette fremtidige strategiske beslutninger.

Historie

4B Research blev stiftet af Dennis Blome i 2003, ud fra ideen om at danske organisationer laver for få eller slet ingen markeds- og kundeanalyser. Herefter har vi gennem årene hjulpet mange organisationer i alle størrelser, med at gennemføre og afrapportere markeds- og kundeanalyser.

Ja, vi har jo faktisk næsten 20 års erfaring med værdiskabende markedsanalyser.

I 2007 blev vi omdannet til et aktieselskab med Dennis Blome som eneindehaver.
I 2012 etablerede vi en firma adresse i Tyskland med henblik på at servicere specielt kunderne på det tyske Food Service marked.
I 2012 ændrede vi navn fra 4B Analyse & Marketing A/S til 4B Research A/S.

Idegrundlaget

Vores idegrundlag består af vores mission og vision samt vores 4B’er.
Det danner rammen for:
hvem vi er”
“hvordan vi arbejder”
“hvorfor vi arbejder sådan”
“og hvordan vi gerne vil skabe værdi for vores kunder”.

Dermed er vores idegrundlag med til at skabe vores profil som organisation.  Det er en pejling på, hvordan vi ønsker at give værdi til vores kunder og behandle vores medarbejdere.

Vores mission er:

“at give vore kunder enkle, overskuelige og hurtige indsigter i udvalgte målmarkeder. Så de kan træffe de rette beslutninger i en hastig foranderlig verden”.

En uddybelse af vores mission: er at for tiden, hvor nye medier, nye teknologier og nye markeder konstant opstår, udfordrer organisationerne til at undersøge markedet.
Der kommer mange hastigt opståede spørgsmål fra medarbejdere og kunder plus et behov for nye løsninger på markedet. Vi kommer med de hurtige underbyggede svar på disse hastigt opståede spørgsmål, så I har mulighed for at følge med medarbejdernes og kundernes behov samt reagere hurtigere end dine konkurrenter i de nye tider.

For at vores mission lykkes har vi vores vision for øje:

Vores vision er: 

”vi giver viden værdi med enkle og overskuelige resultater”

Vores vision pointerer det grundlæggende ved vores arbejde. Som er at levere resultaterne i letforståeligt sprog og i en enkel samt overskuelig præsentation.

Vi mener nemlig, at overskuelige resultater gør det nemmere at implementere den nye viden, så den ikke går tabt. Det bliver derfor også nemmere, at kunne træffe fremadrettede valg på baggrund af den nye viden.

Resultaterne opnår vi gennem brug af vores 4B’er. De danner rammen for vores arbejdsmetode og er med til at sikre, at vores analyser og løsninger er brugbare. Så derfor bliver de 4B’er, også det vi gør for dig i og om markedet:

BETRAGTE
BEREGNE
BEDØMME
BERETTE

Idegrundlag

Vi betragter vores idegrundlag i samspil med vores erfaringer, personlige og faglige kvalifikationer som det nødvendige fundament for både at kunne løse analyseopgaver og at fungere som sparringspartner.