imagea

Imageanalyse

Hvordan opfatter potentielle kunder jeres virksomhed?
Hvis en virksomhed vil have succes, er det af altafgørende betydning, at nuværende og potentielle kunder og medarbejdere har et positivt syn på virksomheden og dens produkter.

  • Hvilke begreber kunder og potentielle kunder forbinder jer med?
  • Synes kunderne I lever op til jeres kerneværdier – og er jeres kerneværdier ligeså vigtige for kunderne som for jer?
  • Hvor I ligger i forhold til jeres nærmeste konkurrenter på udvalgte målpunkter?
  • Er der forskel på nuværende og potentielle kunders opfattelse af jer?
  • Er der væsentlige forskelle på de forskellige kundesegmenters opfattelse af jer?
  • Ser potentielle nye medarbejdere jer som en attraktiv arbejdsplads?
  • Hvad lægger potentielle medarbejdere vægt på hos deres arbejdsgiver?

Vi kan hjælpe dig med at afdække hvordan kunder og medarbejdere ser på jeres virksomhed, og samtidig finde ud af hvad kunderne lægger vægt på, når de bedømmer jeres og andre virksomheder i branchen.

Vores kunder siger:
“4B foretog en måling af Nordjyllands Trafikselskabs (NT) image i offentligheden. Undersøgelsen – der skulle belyse hvilke billeder der eksisterede af NT blandt selskabets kunder – blev udgjort af tre fokusgruppeinterviews samt 500 be- eller afkræftende telefoninterviews – alle udført af 4B Research. 4B kom ind i projektet for at løse et led i en bredere funderet undersøgelse. Opgaven krævede derfor i både at 4B evnede at sætte sig ind i NT’s øvrige undersøgelser, samt at absorbere den allerede indhentede viden herfra. En evne 4B uden tvivl besad. Samtidig oplevede vi, at vi i 4B fandt en sparringspartner, der både formåede at forvalte konsulentrollen med den fornødne organisatoriske-empati samt den grad af innovation som opgaven forlangte.
“I 4B fandt vi derfor præcist, hvad vi søgte”.

Thomas Overholt Hansen Kommunikationsmedarbejder Nordjyllands Trafikselskab