marked

Markedsanalyse

4B Research kan hjælpe dig med at ramme plet ved at udarbejde en markedsanalyse, der giver dig indsigt i potentielle kunders behov og adfærd. En markedsanalyse vil være et godt udgangspunkt for dine kommende aktiviteter på såvel nye som bestående markeder.
4B Research står for hele processen og leverer en overskuelig rapport, du kan arbejde videre med.

Der er flere måder at opnå denne viden på, alt efter hvilken situation en virksomhed er i.
For at kunne udvikle effektive markedsføringstiltag og relevante produkter er det nødvendigt at vide noget om det marked, din virksomhed sælger på.

Hvilke kriterier lægger kunderne til grund for valg af leverandør?

 • Lavere pris, kortere leveringstid, bedre rådgivning?
 • Hvordan ser deres beslutningsproces ud?
 • Hvor søger de information?
 • Hvordan og hvornår vil de kunne kontakte leverandøren?
 • Hvordan vil de helst købe produkter som dit – via webshop, telefon, sælgerbesøg, forhandler?

Vores kunder siger:
“Vattenfall Vindkraft A/S har erfaring med flere års samarbejde med 4B Research omkring holdnings- og markedsundersøgelse omkring vindprojekter. Vi har altid oplevet et professionelt engagement fra 4Bs side, og de leverede produkter har altid været kvalitetssikrede og til den aftalte pris og budget. Firmaet har også været meget imødekommende ved at løse akutte opgaver. Vores undersøgelser er et vigtigt værktøj i vores dialogorienterede arbejde og 4B Research er en vigtig sparring i at trimme undersøgelserne, så vi får det bedste og mest ”virkelighedsnære” resultat”

Arne Rahbek Kommunikationschef Vattenfall

Dybdeinterview

Dybdeinterview er en kvalitativ metode og består i interview, hvor spørgsmålene typisk er åbne, og hvor respondenterne får mulighed for at uddybe deres svar. Intervieweren kan desuden tilføje nye spørgsmål henad vejen, hvis der kommer oplysninger frem, som gør det relevant at stille tillægsspørgsmål. Dybdeinterview foretages med et mindre antal nøglepersoner (f.eks. indkøbsansvarlige) via telefon eller face-to-face.

Dybdeinterview er en god metode, hvis du f.eks. overvejer at gå ind på et nyt marked – produktmæssigt eller geografisk – og dit kendskab til markedet er begrænset. Udbyttet af analysen vil bl.a. være en klarlægning af kundernes krav til leverandørerne. Dette kan dermed danne grundlag for en vurdering af, om chancerne for at få succes på markedet er gode, eller om du er bedst tjent med at holde sig til de nuværende markeder.

Og hvis du beslutter sig for at gå ind på det nye marked, har du en god ide om, hvordan I skal markedsføre jer.

Nedenfor er der eksempler på spørgsmål, der kan indgå i en markedsanalyse via dybdeinterview.

Konkurrenter

 • Hvilke udbydere er på markedet
 • Hvad kendetegner dem
 • Hvilke produkter, produktlinjer udbyder de
 • Hvilken position har de i kundens bevidsthed

Produkter

 • Hvad er kravene for at tage nye produkter i sortimentet
 • Er der lovmæssige krav til produkterne
 • Mener kunderne, der er behov for flere eller nye produkter

Priser og avancer

 • Hvilke priser er der på de enkelte produkter/produktgrupper
 • Er der en forventning om rabatter
 • Hvilke avancer er der i de enkelte led

Service og garanti

 • Hvilke former for serviceaftaler er der og hvad forventes der
 • Hvilke garantier er der på lignende produkter

Markedet

 • Hvor stort er markedet (antal kunder, værdi, volumen)
 • Hvordan er markedets struktur opbygget
 • Er der forskel på indkøbsmønstre og produktvalg i forskellige dele af markedet

Levering

 • Hvilke krav stilles der til leveringstid og -sikkerhed
 • Hvor meget bestiller kunden typisk af denne varegruppe pr. ordre

Markedsføring

 • Hvor annonceres denne produktgruppe typisk
 • Hvilke øvrige aktiviteter forventer kunderne
 • Er der lovmæssige krav til markedsføring af produkterne

Afrapporteringen vil typisk være i Word-format med en sammenfatning af interviewene og et anonymiseret referat af de enkelte interview.

Fokusgrupper

Et fokusgruppe er et gruppeinterview og foregår ved, at du samler en række respondenter (typisk 6-10) i et lokale, hvor en moderator styrer gruppen gennem et undersøgelsesområde med en række spørgsmål. Informanterne har mulighed for at tale med hinanden og udtrykke deres umiddelbare meninger og holdninger, da interviewformen er forholdsvis ustruktureret. Dermed kan der komme informationer frem, som ville være gået tabt ved et interview med en fastlagt spørgeramme eller ved et 1-1 interview.

En fokusgruppe er f.eks. velegnet, hvis du er i gang med at udvikle et nyt produkt eller vil vide, hvordan reklamer (tryk, internet, TV, radio) virker på målgruppen. Hvis du henvender sig til flere segmenter, kan du lave en fokusgruppe for hvert segment.

Hvornår skal du lave fokusgrupper?

 • Målgruppens vurdering af et nyt produkt (informanterne kan evt. se, røre, smage, lugte og høre produktet)
 • Målgruppens reaktioner på reklamekampagner
 • Baggrunden for en eventuel modstand overfor et produkt
 • Målgruppens input til forbedringer af et produkt
 • Hvad kunderne lægger vægt på i forhold til valg af leverandør
 • Mulighed for at opfange nye trends indenfor målgruppen

Afrapporteringen vil typisk være i Word-format med en sammenfatning af interviewet samt en DVD med gruppeinterviewet, da du med fordel kan optage fokusgruppeinterview på video.

Kvantitative interview

Denne metode er velegnet, hvis du har en ide om, hvilke parametre kunderne har med i deres beslutningsproces ved valg af leverandør, men er i tvivl om rangordningen. Dataindsamlingen foregår ved, at potentielle og evt. nuværende kunder kontaktes via telefon eller e-mail og svarer på, hvad der er vigtigst for dem. Endvidere kan respondenterne få mulighed for at tilkendegive, hvilke konkrete ønsker de har til leverandørerne fremover.

Da du typisk får svar fra mange respondenter via denne metode. Er analysen med til at sikre, at du handler på baggrund af et stort antal informationer i stedet for fordomme, som måske er baseret på nogle få samtaler med potentielle eller eksisterende kunder.

Afrapportering

Afrapporteringen vil typisk være i PowerPoint-format, hvor diagrammer med gennemsnitsscores og svarfordelinger gør det let at få et indtryk af, hvordan potentielle og nuværende kunder rangordner de enkelte parametre. Klik på linket og se et eksempel på, hvordan sådan en PowerPoint kunne se ud.