Generelt
For alle undersøgelser, som 4B Research udfører, gælder det, at vi ikke indsamler personhenførbare oplysninger (oplysninger der kan bruges til at identificere dig), uden at du på forhånd er gjort bekendt med det og giver dit samtykke. Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og anonymt over for både vores kunder og tredjepart. Vi anvender ikke oplysningerne til at sende spam eller markedsføre til privatpersoner.
4B Research er medlem af ESOMAR og følger de etiske og faglige standarder der er sat af denne organisation. ESOMAR er den internationale brancheorganisation (World association for market, social and opinion research), som blandt andet sætter branchestandarder for opinions- og markedsanalyse.
Fortrolighed
Alle ansatte hos 4B Research er underlagt fortrolighed, som omfatter både interne, virksomhedsspecifikke forhold, informationer om vores kunder og disses produkter samt respondenter i vores undersøgelser.
Sikkerhed
Hos 4B Research bestræber vi os efter et højt niveau af sikkerhed for dine data – ikke kun de personfølsomme. Der er derfor fokus på IT-sikkerhed og brug af samarbejdspartnere, som løbende kan opdatere og sikre maksimal beskyttelse af disse data. Det samme gælder for back-up og sletning af persondata.
Rettigheder
Idet der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Hvis det viser sig, at de personoplysninger, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.
Samarbejdspartnere og Overførelse til tredjeland
4B Research benytter sig af samarbejdspartnere, hvoraf nogle er i tredjeland, der behandler data på vores vegne, men derudover ikke har mulighed for at bruge dine data. Disse samarbejdspartnere kontrolleres kontinuerligt om de overholder vores Persondatapolitik og informationssikkerhedspolitikker.
Udlevering af oplysninger eller rettelser
Hvis du ønsker at få udleveret det persondata vi har om dig, beder vi dig rette henvendelse til info@4-b.dk. Vi kan kræve yderligere krav til identifikation af dig i den forbindelse. Bemærk at data leveres i et maskinlæsbart format.
Kontaktinformation
Evt. spørgsmål kan rettes til vores Databeskyttelsesansvarlige Direktør Dennis Blome via e-mail: db@4-b.dk eller ved henvendelse til: 4B Research A/S – Vester Vænge Alle 3 – 9000 Aalborg Telefon +45 36 92 61 30.
Klage
Skulle du – mod forventning – få behov for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til:
Datatilsynet – Borgergade 28, 5. – 1300 København K E-mail: dt@datatilsynet.dk
4B Research som databehandler
I nogle tilfælde indsamler, behandler og opbevarer 4B Research dine persondata på vegne af en dataansvarlig. I disse tilfælde arbejder 4B Research ud fra instrukser fra den dataansvarlig, og det er den dataansvarliges ansvar at indsamling, behandling og opbevaring af data sker i henhold til det samtykke du har indgået med dem. Du har i alle tilfælde krav om at kunne få at vide hvem der er dataansvarlig for enhver henvendelse vi retter til dig.
4B Research som arbejdsgiver
4B Research behandler jobansøgninger fortroligt, og data behandles kun i det omfang der er nødvendigt for at evaluere din ansøgning.
Ansattes oplysninger behandles kun i det omfang som lovgivning kræver og som der skal til for at drive virksomhed, herunder KPI’er, løn, ferie osv.
4B Research som produktleverandør
4B Research A/S er dataansvarlig for behandling og beskyttelse af 4B Researchs øvrigt oplysninger om personer der har købt eller tilmeldt sig et produkt fra 4B Research. En tilmelding til 4B Researchs panel anses ikke som tilmelding til et produkt.
Denne politik er ikke gyldig hvor der er indgået anden persondata politik i forbindelse med køb eller tilmelding.
Formålet med indsamling af persondata
Formålet med indsamling af persondata, herunder kontaktoplysninger, er, at vi kan give adgang til det givne produkt, administrere profilen, indsamle forbrugsmønstre, markedsanalyser, udvikling af produkter, derudover kan oplysningerne bruges til at markedsføre produkter eller serviceydelser målrettet dig.
Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger. Dette sker ved at lukke for profilen, hvorefter dine personoplysninger vil blive slettet eller anonymiseret, medmindre 4B Research har ret til at behandle personoplysningerne på andet grundlag.
Sletning og videregivelse
Personoplysninger slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, hvortil de behandles.
Anonymiserede oplysninger kan videregives til tredjeparter (selskaber uden for 4B Research) med det formål at optimere 4B Research produkter, priser og markedsføring. Videregivelsen vil altid ske i anonymiseret form, så det ikke er muligt at identificere de enkelte personer bag oplysningerne.
Personoplysningerne kan videregives til tredjeparter i videre omfang, hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav.
Dataansvarlig
Nogle produkter tillader at du kan indtaste eller overføre persondata på andre. Det er dit ansvar som dataansvarlig af disse data at indhente eventuelt nødvendigt samtykke. Som minimum giver du 4B Research tilladelse om at kontakte dem på dine vegne, og fungerer som databehandler.