Forsyning

Forsyning

At levere el, vand og varme eller indsamle affald lyder måske simpelt, men det er langtfra tilfældet. Nye krav fra regering og Folketing, fokus på nye energiformer og nye måder at kommunikere på stiller store krav og tilbyder nye muligheder til forsyningsvirksomhederne.

Du kan se nogle af vores kundereferencers blandt landets kommuner her: Kundereferencer forsyning

Men hvordan løses opgaverne bedst?

  • Skal affaldet i husstandene samles i poser eller nyudviklede spande?
  • Skal genbrugspladserne have udvidede åbningstider?
  • Skal borgerne have en sms med gode råd om, hvordan man sparer på el- og varmeforbruget?
  • Hvad er den umiddelbare holdning til opsætning af en vindmøllepark?

Gennem snart 20 år har vi løst opgaver for mange aktører i forsyningsbranchen og vil også gerne hjælpe din organisation til at ramme plet med jeres tiltag, så I mest effektivt når de opstillede mål – til glæde for både borgerne og miljøet.

Afrapporteringen vil typisk være i PowerPoint-format – linket her er et eksempel på, hvordan sådan en PowerPoint kan se ud.

Vores kunder siger:
“Samarbejdet med 4B Research var meget tilfredsstillende. De har været gode til at følge op på opgaven samt at levere varen. Vi kunne komme i kontakt med 4B Research hurtigt og få tilrettet hvis der opstod mindre misforståelser. De var gode til at tage beslutninger og til at agere derudfra. Helt igennem en professionel behandling af opgaven.
Resultatet blev leveret i en overskuelig og enkelt opbygget PowerPoint, som hurtigt gav os overblikket. Vi fik et klart billede af hvem Sønderborg Forsyning når ud til iblandt vores kunder med en sorteringsguide, men også hvilke kunder der ikke læser i guiden, men selv søger informationen. Dette kan/vil vi benytte fremover i vores markedsføring.”
“Jeg kan helt sikkert anbefale 4B Research”.

Janni Hvenegaard Jepsen Kunde- og kommunikationschef Sønderborg Forsyning

Bliv ringet op