Forsyning

Forsyning

At levere el, vand og varme eller indsamle affald lyder måske simpelt, men det er langtfra tilfældet. Nye krav fra regering og Folketing, fokus på nye energiformer og nye måder at kommunikere på stiller store krav og tilbyder nye muligheder til forsyningsvirksomhederne.
Men hvordan løses opgaverne bedst?

  • Skal affaldet i husstandene samles i poser eller nyudviklede spande?
  • Skal genbrugspladserne have udvidede åbningstider?
  • Skal borgerne have en sms med gode råd om, hvordan man sparer på el- og varmeforbruget?
  • Hvad er den umiddelbare holdning til opsætning af en vindmøllepark?

Gennem de sidste 15 år har vi løst opgaver for mange aktører i forsyningsbranchen og vil også gerne hjælpe din organisation til at ramme plet med jeres tiltag, så I mest effektivt når de opstillede mål – til glæde for både borgerne og miljøet.

Afrapporteringen vil typisk være i PowerPoint-format – linket her er et eksempel på, hvordan sådan en PowerPoint kan se ud.

Bliv ringet op