Værdien for dig

Kundereferencer Forsyning

Næstved Kommune 

Analyse i kolonihaver 

Kommunen ønskede en afdækning af håndtering af affald i kolonihaver. Der blev gennemført 80 telefoninterview med kolonihaveejere. Respondenterne blev bl.a. spurgt til, hvordan de kommer af med forskellige affaldstyper, og hvor de søger information.

Jammerbugt Kommune 

Analyse af storskraldsordning 

Kommunen ønskede en afdækning af borgernes brug af og ønsker til storskraldsordningen. Der blev à to omgange gennemført i alt 300 telefoninterview med husstande, som havde benyttet storskraldsordningen i en given periode. Respondenterne blev bl.a. spurgt til, hvor ofte de benytter storskraldsordningen/genbrugspladserne og hvilken fremtidig ordning, de ville foretrække.

Mariagerfjord Kommune 

Evaluering af ny to-kammerspand 

Kommunen ønskede en evaluering af forsøgsordningen med en ekstra beholder til genanvendeligt affald. Der blev gennemført 79 telefoninterview med husstande, der havde deltaget i forsøgsordningen. Respondenterne blev bl.a. spurgt til, om det var let at bruge beholderen, og om de føler sig tilstrækkeligt informeret

Randers Kommune 

Analyse af affaldsblad 

Kommunen ønskede en afdækning af borgernes kendskab og holdning til affaldsbladet. Der blev gennemført 302 telefoninterview med den ansvarlige for affaldshåndtering i husstanden. Respondenterne blev bl.a. spurgt til, om de havde modtaget bladet, om de havde læst bladet, samt hvad der var godt og dårligt ved bladet

FFV (Faaborg-Midtfyn Kommune) 

Analyse vedr. kommunikation 

Kommunen ønskede en afdækning af borgernes ønsker til og brug af forskellige kommunikationsmuligheder. Der blev gennemført 400 telefoninterview med tilfældigt udvalgte borgere. Respondenterne blev bl.a. spurgt til i hvilket tidsrum, de ønsker at kunne kontakte kundeservice, og om de bruger hjemmesiden til aflæsning af vand/varme/el.

Silkeborg Kommune  

Generel affaldsanalyse (etageboliger) 

Kommunen ønskede en afdækning af borgernes håndtering af affald, deres vurdering af affaldsordningen samt deres ønsker til fremtidig kommunikation. Der blev gennemført 412 telefoninterview med tilfældigt udvalgte borgere i etageboliger. Respondenterne blev bl.a. spurgt til, om de vil sortere madaffald og restaffald i køkkenet, om de bruger kuberne ude i byen, samt hvordan de håndterer farligt affald.

Viborg Kommune

Generel affaldsanalyse 

Kommunen ønskede en afdækning af borgernes håndtering af afflad samt deres kendskab til mulighederne i forbindelse med affaldshåndtering. Der blev gennemført 400 telefoninterview med tilfældigt udvalgte borgere. Respondenterne blev bl.a. spurgt til, om de ved, de kan vælge tømningsfrekvens og størrelse på affaldsbeholder, samt hvor ofte de bruger genbrugsstationerne.

Udbyttet af analyserne er en indikation af borgernes viden om affaldshåndtering (såvel pligter som muligheder), deres adfærd og ønsker samt værdifulde forslag og ideer, der kan være med til at optimere sorteringen.  

Bliv ringet op