Værdien for dig

Kundereferencer Forsyning

Næstved Kommune 

 • Analyse i kolonihaver 
 • Kommunen ønskede en afdækning af håndtering af affald i kolonihaver 
 • Der blev gennemført 80 telefoninterview med kolonihaveejere 
 • Respondenterne blev bl.a. spurgt til, hvordan de kommer af med forskellige affaldstyper, og hvor de søger information 

Jammerbugt Kommune 

 • Analyse af storskraldsordning 
 • Kommunen ønskede en afdækning af borgernes brug af og ønsker til storskraldsordningen 
 • Der blev à to omgange gennemført i alt 300 telefoninterview med husstande, som havde benyttet storskraldsordningen i en given periode 
 • Respondenterne blev bl.a. spurgt til, hvor ofte de benytter storskraldsordningen/genbrugspladserne og hvilken fremtidig ordning, de ville foretrække

Mariagerfjord Kommune 

 • Evaluering af ny to-kammerspand 
 • Kommunen ønskede en evaluering af forsøgsordningen med en ekstra beholder til genanvendeligt affald 
 • Der blev gennemført 79 telefoninterview med husstande, der havde deltaget i forsøgsordningen 
 • Respondenterne blev bl.a. spurgt til, om det var let at bruge beholderen, og om de føler sig tilstrækkeligt informeret

Randers Kommune 

 • Analyse af affaldsblad 
 • Kommunen ønskede en afdækning af borgernes kendskab og holdning til affaldsbladet 
 • Der blev gennemført 302 telefoninterview med den ansvarlige for affaldshåndtering i husstanden 
 • Respondenterne blev bl.a. spurgt til, om de havde modtaget bladet, om de havde læst bladet, samt hvad der var godt og dårligt ved bladet

FFV (Faaborg-Midtfyn Kommune) 

 • Analyse vedr. kommunikation 
 • Kommunen ønskede en afdækning af borgernes ønsker til og brug af forskellige kommunikationsmuligheder 
 • Der blev gennemført 400 telefoninterview med tilfældigt udvalgte borgere 
 • Respondenterne blev bl.a. spurgt til i hvilket tidsrum, de ønsker at kunne kontakte kundeservice, og om de bruger hjemmesiden til aflæsning af vand/varme/el 

 Silkeborg Kommune  

 • Generel affaldsanalyse (etageboliger) 
 • Kommunen ønskede en afdækning af borgernes håndtering af affald, deres vurdering af affaldsordningen samt deres ønsker til fremtidig kommunikation 
 • Der blev gennemført 412 telefoninterview med tilfældigt udvalgte borgere i etageboliger 
 • Respondenterne blev bl.a. spurgt til, om de vil sortere madaffald og restaffald i køkkenet, om de bruger kuberne ude i byen, samt hvordan de håndterer farligt affald 

 Viborg Kommune

 • Generel affaldsanalyse 
 • Kommunen ønskede en afdækning af borgernes håndtering af afflad samt deres kendskab til mulighederne i forbindelse med affaldshåndtering 
 • Der blev gennemført 400 telefoninterview med tilfældigt udvalgte borgere 
 • Respondenterne blev bl.a. spurgt til, om de ved, de kan vælge tømningsfrekvens og størrelse på affaldsbeholder, samt hvor ofte de bruger genbrugsstationerne 

Udbyttet af analyserne er en indikation af borgernes viden om affaldshåndtering (såvel pligter som muligheder), deres adfærd og ønsker samt værdifulde forslag og ideer, der kan være med til at optimere sorteringen.  

Bliv ringet op