4B modellen

Udnytter du dine muligheder?

4B modellen er opstået gennem mange års arbejde med flere hundrede forskellige virksomheder.

Vores erfaring er, at selvom virksomheder og brancher er forskellige, er udfordringerne ofte de samme.

4B modellen er lavet for at skabe struktur i indsamlet viden, strukturen gør dig i stand til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Muligheder

4B Modellen giver dig et overblik over, hvilke muligheder du har for at lykkes i markedet.

Vi er af den overbevisning at skønheden findes i det enkelte.

Med andre ord, så behøver det ikke være kompliceret at blive bedre og udnytte sine muligheder.

4B Modellen skaber struktur i jeres viden og afdækker hvor der er behov for at indsamle yderligere informationer. Den samlede viden skaber udgangspunkt for at agere overfor kundernes behov og ændringerne i markedet.

Det du skal vide noget om er:

 • Dit marked
 • Dine kunder
 • Dine konkurrenter
 • Dine medarbejdere

I de nedenstående bokse kan du se, hvilke informationer vi mener du bør være i besiddelse af, for at have et godt og solidt beslutningsgrundlag for at lykkes med virksomhedens fremtidige strategi.

Vi har lovet det ikke er kompliceret at blive bedre, men det kræver en indsats.

Vi hjælper dig med at afdække, hvilken viden I har og hvilken viden I har behov for.

Marked

Markedet generelt

 • Hvor stort er markedet (antal kunder, værdi, volumen)
 • Hvordan er markedets struktur opbygget
 • Hvordan er forsyningskæden opbygget
 • Hvordan er indkøbsmønstrene og produktvalget i forskellige dele af markedet

Produkter

 • Hvilke lovmæssige krav er der til produkterne
 • Hvilke priser er der på de enkelte produkter/produktgrupper
 • Hvilke avancer er der i de enkelte led

Service og garanti

 • Hvilke former for serviceaftaler er der og hvad forventes der af jer
 • Hvilke garantier er der på lignende produkter

Levering

 • Hvilke krav stilles der til leveringstid, -sikkerhed og volumen

Markedsføring

 • Hvor annonceres jeres produktgruppe typisk
 • Hvilke lovmæssige krav er der til markedsføring af produkterne

Kunder

Potentielle kunder

 • Hvordan er kendskabet til jer
 • Hvilke aktiviteter forventer kunderne
 • Hvad er kravene for at tage nye produkter i sortimentet
 • Hvilke produkter er der ønske om i markedet
 • Hvilke forventninger er der til rabatter og markedsføringstilskud
 • Hvor køber kunderne i dag
 • Hvad skal der til for at få dem til at handle hos jer
 • Hvor stor en andel af deres køb placerer de hos deres leverandører
 • Hvordan er loyaliteten overfor leverandørerne

Bestående kunder

Sælgerne

 • Hvordan opfattes jeres sælgere generelt
 • Hvor passende er antallet af sælgerbesøg
 • Hvordan skal sælgeren agere hos kunden, som sælgende eller rådgivende

Produkterne

 • Hvordan opfattes kvaliteten af jeres produkter
 • Hvilke ønsker er til emballage
 • Hvilke ønsker er der til sortimentet
 • Hvilke krav er der til CSR og bæredygtighed

Levering

 • Hvordan opfattes jeres leveringstid og -sikkerhed
 • Hvilke ønsker er der til leveringstiden og -tidspunkter
 • Hvilke ønsker er der til leveringskvantum

Kundeservice

 • Hvordan er jeres kunder blevet betjent af kundeservice
 • Hvad forventer jeres kunder af kundeservice fremover

Pris

 • Hvordan opfattes jeres prisniveau sammenholdt med konkurrenternes
 • Hvilken sammenhæng ser jeres kunder mellem pris og kvalitet
 • Hvilke ønsker er der til rabatordninger

Image

 • Hvordan opfattes I som virksomhed, innovative, professionelle, servicemindede
 • Hvad forventer jeres kunder af jer som leverandør fremover

Loyalitet

 • Hvor loyale er kunderne over for jer
 • Hvor meget køber de og kan de købe mere hos jer

Konkurrenter

Overordnet

 • Hvilke udbydere er der på markedet
 • Hvad kendetegner dem
 • Hvem er deres kunder
 • Hvad er deres næste skridt

Produkter og prissætning

 • Hvilke produkter, produktlinjer udbyder de
 • Hvordan er deres produktsortiment sammensat
 • Hvordan er deres prisniveau i forhold til jeres produkter
 • Hvilke nye produkter eller tiltag er de i færd med at inddrage/udvikle
 • Image og markedsføring
 • Hvad er deres formulerede værdier
 • Hvilken position har de i kundens bevidsthed
 • Hvordan sælger og distribuerer de varerne

Økonomi og ejerforhold

 • Hvordan har deres økonomi udviklet sig de seneste år
 • Hvordan er ejerstrukturen, og hvilken betydning har det

Medarbejdere

Trivsel og motivation

 • Hvordan trives jeres medarbejdere generelt
 • Hvor motiverede er de
 • Hvordan forandringsparate er de
 • Hvor klar er de til konstruktiv kritik og kan de selv give konstruktiv kritik
 • Hvordan føler de konflikter håndteres
 • Hvordan fungerer kommunikationen hos jer
 • Hvordan opfatter medarbejderne kulturen hos jer
 • Hvordan opfatter de kravene i arbejdet
 • Hvordan føler de, at de har indflydelse på deres hverdag
 • Hvordan føler de at ledelsen bakker op og støtter dem i det daglige arbejde
 • Hvordan er trygheden i jobbet
 • Hvordan er det fysiske og psykiske velvære

Mål og værdier

 • Hvordan er deres indstilling til kunderne, til ledelsen og virksomheden generelt
 • Hvordan opfatter de opstillede mål og opfølgningen på dem
 • Hvordan synes de selv, de lever op til jeres værdier
 • Hvor stolte er de af at arbejde hos jer
 • Hvordan er lysten til at arbejde for jer de kommende to, tre, fire år
 • Hvordan føler de værdier og mål er indarbejdet som en naturlig del af hverdagen