Food Service

Kundereferencer Food Service

Royal Greenland

Kundesegmentering

Royal Greenland ønskede et overblik over hvilke kundesegmenter på Food Service markedet, der har det største købspotentiale af fisk og skaldyr. Resultaterne skulle anvendes til de kommende års salgsstrategi i Danmark og Sverige.

Løsning:

Vi gennemførte 300 telefoninterview i Danmark med indkøbsansvarlige slutbrugere i kantiner, offentlige køkkener, restauranter samt hotel og konferencecentre. Samt 300 telefoninterview i Sverige med samme segmenter.

Udbytte for Royal Greenland:

Royal Greenland modtog en fyldestgørende rapport med grafiske fremstillinger i Power Point format. Rapporten indeholdt blandt andet klare oversigter over, hvilke kundesegmenter der havde det største forbrug af fisk og skaldyr, hvilke konkurrenter de anvender og hvordan de ser deres forbrug og anvendelse af fisk og skaldyr udvikle sig fremover.

Findus Danmark

Kundeanalyse

Findus Danmark ønskede at afdække, hvilke forventninger deres kunder på Food Servicemarkedet, har til Findus Danmark som leverandør de kommende år. Resultaterne skulle være en del af den kommende strategiplan med et ambitiøst vækstmål.

Løsning:

Vi gennemførte dybdeinterview med 15 offentlige storkøkkener, sygehuse, plejehjem og aktivitetscentre
25 kantiner, hoteller og restauranter, samt 5 Grossister.

Udbytte for Findus Danmark:

Resultaterne blev afrapporteret via en skriftlig rapport med opsummeringer for hvert enkelt kundesegment samt en samlet opsummering.
Vi præsenterede resultaterne personligt for Findus Danmarks ledelse og kom med anbefalinger til, hvilke indsatsområder Findus Danmarks skal fokusere på for at skabe den ønskede vækst i markedet.

Lantmännen-Unibake

Kundeanalyse

Lantmännen – Unibake ønskede en afdækning af offentlige køkkeners og hotel og konferencecentres brug af forskellige typer brød og kager. Samt hvilke trends kunderne ser i markedet og hvor de søger deres inspiration i forbindelse med indkøb og opskrifter.

Løsning:

Vi gennemførte 250 telefoninterview med indkøbsansvarlige slutbrugere indenfor for kundesegmenterne.

Udbytte for Lantmännen – Unibake

Lantmännnen – Unibake modtog en fyldestgørende rapport med grafiske fremstillinger i Power Point format. Rapporten indeholdt blandt andet oversigter over forbrug af de enkelte brødtyper, samt til hvilke måltider de anvendes. Ydermere var det gjort klart, hvilke konkurrenter der er på markedet og hvordan udviklingen i forbruget vil være de kommende år.

Orkla Foods

Kundeanalyse

Orkla Foods ønskede en afdækning af, hvordan menuplanlægningen foregår, og hvor der søges inspiration på Food Service markedet.

Løsning:

Vi gennemførte 300 telefoninterview med tilfældigt udvalgte indkøbsansvarlige i kantiner, storkøkkener og hotel- og konferencecentre.

Udbytte for Orkla Foods:

Orkla Foods modtog en fyldestgørende rapport med grafiske fremstillinger i Power Point format. Rapporten indeholdt blandt andet en oversigt af hvilke af de produkter Orkla Foods udbyder, køkkenerne selv ønsker at producere. Hvordan og for hvor lang tid kunderne laver menuplan i køkkenet. Hvilken form for inspiration de søger og hvor de søger den.

Bliv ringet op