Produktion

Kundereferencer Byggebranchen

DESMI

Kundeanalyse 

DESMI, der producerer pumper, ønskede en afdækning af tilfredsheden blandt kunderne. Der blev gennemført 47 webinterview i 2013 og 100 webinterview i 2015 på engelsk med tilfældigt udvalgte kunder i hele verden. Respondenterne blev bl.a. spurgt til tilfredshed med produkter, sælgere og kommunikation samt kundeandel 

 Milewide (2015) 

Markeds- og kundeanalyse  

Milewide, der producerer vejudstyr, ønskede dels en afdækning af beslutningsprocessen ved køb af deres produktkategori og dels en afdækning af kundernes tilfredshed med udvalgte målepunkter. Der blev gennemført 56 telefoninterview med tilfældigt udvalgte beslutningstagere. Respondenterne blev bl.a. spurgt til, hvem der er med i beslutningsprocessen, valgkriterier, foretrukne leverandører samt tilfredshed med Milewides produktkvalitet   

 

Cembrit (2014) 

 • Kundeanalyse 
 • Cembrit, der producerer tagbeklædning, ønskede en afdækning af kendskabet til en ny produktserie blandt eksisterende kunder i forskellige segmenter 
 • Der blev gennemført i alt 147 telefoninterview i DK, S, N, SF 
 • Respondenterne blev bl.a. spurgt til, om de kender og hvordan de i så fald opfatter de nye produkter, og om de bruger/forhandler produkterne  

 

 

HMF Group (2014) 

 • Kunde- og markedsanalyse 
 • HMF Group, der producerer kraner til biler, ønskede dels en afdækning af tilfredsheden blandt kunder i forskellige segmenter og dels en afdækning af kendskabet og holdningen til HMF Group blandt ikke-kunder 
 • Der blev i alt gennemført 51 telefoniske dybdeinterview i DK, S, N, D, UK 
 • Respondenterne blev bl.a. spurgt til tilfredshed med aftaler, hjælp til markedsføring, prisniveau, og hvilke leverandører ikke-kunderne bruger  

 

 

Aage Vestergaard Larsen (2014) 

 • Kundeanalyse 
 • Aage Vestergaard Larsen, der regenerer plast, ønskede en afdækning af kundernes tilfredshed med udvalgte målepunkter 
 • Der blev gennemført 55 telefoninterview med eksisterende kunder 
 • Respondenterne blev bl.a. spurgt til tilfredshed med produkter, priser, levering og sælgere samt kundeandel 

Bliv ringet op